Voorburgs Dagblad | De verkeerschaos rond de Mall....
mainImage

De verkeerschaos rond de Mall....

4 juni 2021, 07:43 uur
Columns

In een extra raadsvergadering over ‘de verkeerschaos rond de Mall en de overlast voor omliggende buurten’ en over ‘de politiek-bestuurlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van de PvdA uit de coalitie’, ben ik het volgende van mening. 

Onze gemeente is kampioen in onderzoeken, vooruitschuiven, afstellen, klankborden, facebook enquêtes houden enz. enz. enz. Echte besluiten nemen, die ook echt nodig zijn en echt effect sorteren… die blijven helaas uit. Het gat in de begroting is inmiddels zo groot, dat nog een paar jaar onderzoeken, vooruitschuiven en aftstellen onvermijdelijk leiden tot een artikel 12 status. Iets waar de provincie misschien wel op zit te wachten na alle perikelen in ons dorp. Ik zou zeggen: laat het zover a.u.b. niet komen. Dan is de lol er voor iedereen heel snel af.

De verkeerssituatie afgelopen Pinksteren was pijnlijk en duidelijk. Pijnlijk voor de wethouder verkeer die immers eind 2018 door het AD liet optekenen dat Leidschendam-Voorburg zich niet laat overvallen door verkeersproblemen. Ook pijnlijk voor inwoners (en dan niet alleen die van de omliggende wijken, want iedereen die op de weg was heeft problemen ondervonden). In hetzelfde artikel wordt geschermd met onderzoeken en verkeersmodellen. We hebben gezien wat die modellen waard blijken te zijn. Ook zou de inzet van verkeersregelaars e.d. niet nodig zijn. U snapt: de praktijk is toch net iets weerbarstiger dan de verkeersmodellen. Overigens was dit ook geen unieke situatie, want bij het periodiek onderhoud van de N14 of het minste geringste op het wegennet loopt alles helemaal vast. Met grote gevolgen voor onze bereikbaarheid.

Inmiddels kent onze gemeente net zoveel wethouders verkeer als virologen en bondscoaches. Maar toch zou ik de raad het volgende mee willen geven: Ik weet dat de brug voor deze periode een gepasseerd station is. Wellicht dat de nieuwste coalitie toch nog eens kan kijken naar de mogelijkheden? De Vlietbruggen gaan in onderhoud, de N14 is regelmatig gesloten (dat gaat niet veranderen). Onlangs is ook bekend geworden dat er definitief geen openbaarvervoer komt in Leidschendam-Zuid. Er is simpelweg geen ontsluiting mogelijk. Met het oog op de vele nieuwbouwprojecten langs de oevers van de Vliet moet er toch meer gebeuren dan niets doen en vooruitschuiven!

Wellicht dat het vertrek van de PvdA hierin iets kan betekenen? Immers stond de PvdA bekend als ontkenner van de verkeersproblemen binnen de coalitie. In de media lees ik alweer ideeën als mensen met een ‘blauwe L sticker’ op de auto een eigen rijbaan in de tunnel te geven of inwonertje pesten met verkeerscirculatieplannen. Laten we die blauwe L vooral voor lesauto’s reserveren en van onnodig rondjes rijden wordt niemand vrolijk. Ik herhaal nog maar eens dat selectieve toegang het aller slechtste plan ooit is! De doodsteek voor ondernemers en een grove aantasting van de leefbaarheid in onze gemeente. De laatste keer dat ik keek was een meerderheid van de raad het ook hiermee eens. Maar er moet nu echt iets gebeuren. Vooruitschuiven kan niet langer.

Ik ben bang dat het college, bij monde van haar wethouder verkeer, vanavond gaat ontkennen dat er structurele verkeersproblemen zijn en dat we hier met een uitzonderlijke situatie te maken hadden. Ik ben daar bang voor omdat ik de antwoorden op de vragen van Dhr. Eleveld vandaag gezien heb. Met nietszeggende en probleem niet-serieus nemende termen als:

Verkeersregelaars hebben ingegrepen;
Actief parkeermanagement en zelfs de gecoördineerde inzet van parkeermanagement;
Extra inzet van handhavers;
De RegioDesk heeft maatregelen genomen (welke maatregelen dit zijn wordt vervolgens niet vermeld) en
Inwoners kunnen gerust gaan slapen want er is nu zelfs een directe lijn naar RegioDesk.
 

Wat ik nu echt probeer over te brengen is het volgende:

Ik denk dat het kan: een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken, te recreëren en zelfs te winkelen in het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Ik was een van de inwoners die het coalitieakkoord officieel in ontvangt mocht nemen. Van de euforie op dat moment is weinig over. Het Masterplan Damcentrum is er zelfs nooit gekomen. Wat hebben de verschillende coalities en het college (of wat er nog van over is) nu eigenlijk bereikt? Lopende zaken behandeld en afgehandeld. Veel onderzocht (veelal door dure ingehuurde projectleiders) en vooruitgeschoven. Maar in deze besluiteloosheid omwille van het samenblijven en de ander zo min mogelijk gunnen is vooral veel, heel veel geld uitgegeven. Als het niet botert dan kun je uitstellen wat je wilt, maar er komt een moment dat het mis gaat. Dat is wel gebleken. Uiteindelijk zijn de inwoners de dupe. Stel de problemen en vooral kansen centraal en niet een wethouderschap. U heeft nog een klein jaar om de nodige beslissingen te nemen. Ik verzoek u dat te doen. U bent aan zet.

Leon de la Croix is een betrokken inwoner van het Damcentrum in Leidschendam.