mainImage

De kwestie: Ondergrondse RestAfval Containers

7 augustus 2021, 08:39 uur
Columns

De brief over de plaatsing van Ondergrondse RestAfval Containers (orac) heeft veel onrust veroorzaakt in de wijk. Voor een aantal bewoners vormde dit aanleiding om contact op te nemen met de gemeente. Dit omdat hierover in 2017 met de wethouder was afgesproken dat de proef in Leeuwendaal van gescheiden ophalen van afval met behoud van de grijze bak minstens vijf jaar zou duren. Indien de gemeente wat wilde veranderen zou dat in goed overleg met de wijkbewoners besproken worden.

Op 14 juli werden wij op het stadhuis ontvangen door wethouder A. van de Laar en een aantal ambtenaren. Wij hebben toen gevraagd wat de resultaten waren van de proef in Leeuwendaal sinds 2017. Doen wij het in Leeuwendaal beter of slechter in vergelijking met de andere wijken. Wat moet er gebeuren om de kwaliteit van de afvalscheiding te verbeteren. Leeuwendalers werken van harte mee aan het scheiden van afval. De plastic (PMD) bak is overal geaccepteerd.

Maar in Leeuwendaal willen wij geen oracs binnen de wijk, omdat:

1.      Het past niet in de infrastructuur: kinderen, parkeerplaatsen, auto’s, weinig ruimte, smalle straten, groen

2.      Bijplaatsen van restafval zorgt voor verrommeling van de buurt (kijk maar elders)

3.      Ontsiert de buurt op onherstelbare wijze

Tegen oracs aan de rand van de wijk voor de plekken met dubbele bewoning is geen bezwaar. In de straten met beperkte hoogbouw hebben de bewoners van bovenwoningen geen tuin om bakken in te plaatsen. Voor hen moet er iets gebeuren. Maar laat de oplossing voor de hoogbouw niet voor de hele wijk gelden; daar is immers geen probleem met het plaatsen van bakken in de tuin. Graag zouden wij in contact willen komen met iemand uit de hoogbouw.

Helaas zijn er van de proef in Leeuwendaal geen cijfers beschikbaar. Het zou fijn zijn als die er wel komen, zodat op basis daarvan het beleid kan worden bijgesteld.

Graag willen de bewoners meewerken aan en meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van de afvalscheiding, bij voorbeeld door betere voorlichting over welke afval in welke bak mag. Weet u bij voorbeeld in welke bak een flesje nagellak moet? Ik dacht in de grijze bak voor restafval. Fout! Het moet gewoon in de glasbak.

De wethouder vindt het belangrijk dat er in dialoog naar een oplossing gezocht wordt. Het gaat niet om het blind uitvoeren van beleid. Het gaat om het halen van doelen voor de toekomst, waarbij hij kan sturen op cijfers. In ieder geval heeft hij besloten de invoering van oracs voorlopig op pauze te zetten. Hij zal de bewoners uitnodigen voor een vervolgoverleg in september.

Paul Francissen mede namens Stijn Timmermans, Jan Lely, Philip Koring

6 augustus 2021