Voorburgs Dagblad | Affectieschade: 'Bent u al op de hoogte?'

Affectieschade: 'Bent u al op de hoogte?'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Volgend jaar (januari 2019) treedt er een nieuwe wet in werking: de wet Vergoeding Affectieschade. Wat regelt deze wet? Slachtoffers van een ongeval kunnen een vergoeding krijgen voor  letselschade. Dat is inmiddels wel bij iedereen bekend. Bij slachtoffers denken we meestal alleen aan degene die het ongeval persoonlijk is overkomen. Maar ook de mensen in de directe omgeving van het slachtoffer voelen de ingrijpende gevolgen van een ongeval. Ze zien hun dierbare lijden en moeten bijvoorbeeld zorgtaken op zich nemen. Het leven van gezinsleden of nabestaanden van een slachtoffer verandert vaak drastisch. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor deze mensen. Zo kunnen zij eveneens  een stukje genoegdoening krijgen. Een vergoeding voor hun leed en verdriet.

Smartengeld voor naasten en nabestaanden: wie komt in aanmerking?

Smartengeld voor naasten en nabestaanden, die mogelijkheid kende de Nederlandse wetgeving nog niet. Met ingang van 1 januari 2019 kunnen zij een vergoeding krijgen voor het leed dat ze ervaren.  Wie is een naaste of nabestaande volgens de nieuwe wet? Er moet in elk geval sprake zijn van een nauwe relatie met het slachtoffer. Iemand die bijvoorbeeld in gezinsverband met het slachtoffer samenwoont. Of iemand met  een langdurige en hechte affectieve relatie met het slachtoffer, zoals uitwonende kinderen of een broer/zus.

Wanneer kunt u een  beroep doen op affectieschade?

Niet elke naaste van een slachtoffer kan een beroep doen op deze nieuwe regeling. Het letsel van het slachtoffer is de bepalende factor. Er moet sprake zijn van zeer ernstig en blijvend letsel, dat door een arts is vastgesteld. Wanneer is er sprake van zeer ernstig letsel? Als er een percentage blijvende invaliditeit is vastgesteld van meer dan 70%, kan een beroep op affectieschade worden gedaan. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een dwarslaesie. Een gebroken been en een whiplash leveren vrijwel nooit een dergelijke blijvende functiebeperking op.

Daarnaast moet het gaan om een schade die is ontstaan na 1 januari 2019 door een ongeval of misdrijf. U kunt daarbij denken aan een verkeersongeval, medische ingreep of geweldsdelict .

Hoe hoog is de vergoeding voor affectieschade?

Staat u in een  nauwe relatie tot een slachtoffer met zeer ernstig letsel door een ongeval of bent u een nabestaande, dan kunt u vanaf 1 januari een beroep doen op affectieschade. De wetgever heeft bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding gekeken naar de relatie met het slachtoffer en het soort ongeval.  De vergoedingen liggen tussen de € 12.500,- en € 20.000,-. U kunt dat zien in het onderstaande schema.Wilt u meer informatie hebben over de vergoeding van affectieschade, dan kunt u contact opnemen met de letselschade-experts van Van der Toorn Personenschade. Kijk hiervoor op de website

Rolf van der Toorn is directeur/eigenaar van Van der Toorn Personenschade

 


Foto: Digitaal Dagblad