Voorburgs Dagblad | Woningzoekenden opgelet: woontorens op komst

Woningzoekenden opgelet: woontorens op komst

mainImage
Opnieuw inspraak mogelijk door gewijzigde plannen HBG-locatie

Op de locatie van het hoofdkantoor van de Hollandse Beton Groep (HBG) moeten vijf woontorens komen met een plek voor vijfhonderd woningen. Deze woontorens komen recht tegenover winkelcentrum In de Bogaard. In het oorspronkelijke plan werd nog uitgegaan van de bouw van zes nieuwe flats op deze plek. Na de presentatie van deze plannen in 2016 en de inspraakprocedure ligt er nu een plan met vijf minder hoge woontorens. Daartussen komen dan nog eens circa dertig stadswoningen.

Het bestaande kantoorpand staats reeds twintig jaar leeg. Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad afgelopen dinsdag, het Forum Stad, spraken diverse partijen de vrees uit dat de verkeersdruk op dit toch al drukke deel van Rijswijk alleen maar toe zal nemen. Daarom werd ook gepleit voor verbetering van het huidige ov aanbod, in de hoop dat dit het gebruik van de eigen auto zal reduceren. De gemeente hoopt dat de nieuwbouw op deze locatie als een icoon en landmark voor Rijswijk gaan fungeren, in samenhang met overige hoogbouw binnen In de Bogaard.

Redactie: Peter Petit


Foto: Digitaal Dagblad