Voorburgs Dagblad | Wijzigingsplan appartementen Rustoord

Wijzigingsplan appartementen Rustoord

mainImage

Onlangs heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan voor de realisatie van het appartementencomplex genaamd Buytenhof aan de Raadhuisstraat. Op deze locatie worden 33 appartementen gebouwd. Hiervan worden 9 appartementen in het goedkope segment en 24 appartementen in het duurdere segment gerealiseerd. De appartementen zijn onlangs in de verkoop genomen.

Alle appartementen hebben parkeergelegenheid in de ondergrondse parkeergarage. Deze is bereikbaar via de garage ingang van het woonzorgcentrum. Er komt geen aparte ingang voor de garage onder het appartementencomplex. 

In 2017 is het bestemmingsplan voor deze locatie van het voormalig woonzorgcentrum “Rustoord” onherroepelijk geworden. Het vastgestelde bestemmingsplan geeft de ruimte om een nieuw woonzorgcentrum te realiseren. In het bestemmingsplan is een bouwvlak aangegeven waarop een appartementencomplex gerealiseerd zou kunnen worden volgens opgestelde wijzigingsregels. Het ingediende wijzigingsplan van de ontwikkelaar Loostad voldoet aan de wijzigingsregels die destijds in het bestemmingsplan zijn vastgelegd.

Van vrijdag 17 januari tot en met vrijdag 28 februari 2020 ligt het wijzigingsplan ter inzage het Servicecentrum van de gemeente (Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam) en op www.ruimtelijkeplannen.nl en kunt u over dit plan een zienswijze indienen bij de gemeente. Na afloop van de inzagetermijn beantwoordt het college de ingekomen zienswijzen en daarna stelt het college het wijzigingsplan vast.


Door: Gemeente Leidschendam-Voorburg