Voorburgs Dagblad | Weer werkzaamheden op en rond Damplein

Weer werkzaamheden op en rond Damplein

mainImage
Het Plein

De twee kruispunten Damplein-Plaspoelstraat en Plaspoelstraat-Warmoerzierstraat worden voorzien van één groot plateau, waardoor ze ruimtelijk met elkaar verbonden worden. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het winkelgebied en de omgeving zowel een veilig als samenhangend geheel wordt. Het bestaande kruis op het asfalt ter hoogte van het Damplein wordt teruggebracht om te voorkomen dat het kruispunt wordt geblokkeerd wanneer er een wachtrij voor de brug ontstaat.

Vanaf maandag 21 oktober wordt gestart met de laatste fasen van de werkzaamheden (fase 3A en 3B). Behoudens onvoorziene omstandigheden, zoals het weer.
De actuele planning en omleidingen worden bijgehouden op de website van de gemeente.  https://www.lv.nl/kruispunten-damplein