Voorburgs Dagblad | VVD LV: Regels voor woningsplitsing hard nodig

VVD LV: Regels voor woningsplitsing hard nodig

mainImage

Met schriftelijke vragen heeft de VVD Leidschendam-Voorburg al eerder aandacht gevraagd voor wat lijkt een nieuwe trend op de woningmarkt in Leidschendam-Voorburg; het opsplitsen van woningen naar meerdere kleinere appartementen. Berichten in de media laten zien dat de aanvragen binnenstromen. VVD Leidschendam-Voorburg roept daarom de wethouder op om zo snel mogelijk hiervoor met regels te komen.

Vorig jaar heeft de gemeente Den Haag het bouwkundig splitsen van woningen nagenoeg verboden. Ook de gemeente Rijswijk heeft recent haar regels voor splitsen aangescherpt. Eigen onderzoek wijst uit dat het splitsen van woningen in appartementsrechten in Leidschendam-Voorburg echter nog geheel meld- en vergunning vrij is. Ontwikkelaars in de regio hebben hun oog daarom nu laten vallen op Leidschendam-Voorburg.

‘’In principe is de VVD niet tegen het splitsen, ook in Leidschendam-Voorburg zijn er woningen nodig, maar er moet goed nagedacht worden in welke wijken we dit als gemeente willen toestaan.’’ zegt VVD-gemeenteraadslid Sabrina van den Heuvel. Bij het splitsen van woningen gaat het bijna altijd om het veranderen van 1 woning in meerdere appartementen van 40 of 50 vierkante meter. ‘’Met dit soort plannen verdriedubbeld plotseling het aantal bewoners. Dit betekent ook drie keer meer auto’s en fietsen, drie keer meer vuilnis en ook drie keer meer bewoners in 1 pand. Veel straten en buurten, vooral in de nu al drukkere wijken zijn daar niet op berekend.’’

In eerdere antwoorden op vragen van de VVD heeft de wethouder aangegeven zich bewust te zijn van een mogelijke trend en er mee aan de slag te gaan.  Van den Heuvel: ‘’Ik begrijp heel goed dat door de Corona maatregelen de prioriteiten bij de gemeente zijn verschoven. Toch roepen we de wethouder op om zo spoedig mogelijk te komen met regelgeving hiervoor, in het belang van de inwoners.  Als een woning eenmaal is gesplitst kan dat niet meer worden teruggedraaid.’’