Voorburgs Dagblad | Voormalig pand 'Het Goed' te koop of te huur
mainImage

Voormalig pand 'Het Goed' te koop of te huur

Het pand aan de Star in Leidschendam.
29 december 2019, 12:36 uur
Bouw & Wonen

Er is andere online media sprake van feitelijke onjuistheden met betrekking tot de ontwikkeling en de huidige situatie van het terrein in De Star waar kringloopwinkel Het Goed zat gevestigd. De betrokken partijen laten hierover het volgende weten. 

"Het pand van de kringloopwinkel Het Goed aan De Star in Leidschendam zijn, na het vertrek van de winkel, tijdelijk in gebruik als showroom en botenopslag. Long Island Yachts BV is al een paar jaar gevestigd op De Star 17 aan de overzijde. Het Goed vertrok wegens het stoppen van de gemeentelijke steun, bovendien was er geen mogelijkheid om een marktconforme huurprijs te betalen. Het pand De Star 9 is eigendom van Schoutvest".

"Schouten & De Jong projectontwikkeling, heeft een ontwikkelingsovereenkomst met deze eigenaar. Op den duur zouden hier woningen moeten komen, inmiddels is duidelijk dat ter plaatse van dit pand geen woningen komen met de woningbouw op “De Star” 

De woningbouw in De Star Zou mogelijk ook dit pand betreffen, echter al een paar jaar geleden bleek dat niet het geval. De eigenaar wil dit pand dus binnen de huidige bestemming tegen marktconforme condities verhuren of verkopen, indien u interesse heeft kunt u dat laten weten aan Voorburgs Dagblad, de krant in wie de eigenaar het pand langs deze weg positioneert. Hij is bereikbaar via redactie@voorburgsdagblad.nl Uw interesse zal dan aan de eigenaar kenbaar worden gemaakt. 

"Op de site van de gemeente staat dat de gemeente samenwerkt met woningcorporaties Vidomes en WoonInvest aan nieuwbouwplannen voor 100 tot 110 sociale huurwoningen in De Star, Leidschendam-Zuid. Extra sociale huurwoningen zijn nodig want er is steeds meer vraag naar. Dit woningbouwproject heet dan ook De Star, maar bevindt zich ten opzichte van De Star 9, iets verder richting A4. Op het grasveld van de woningbouw locatie De Star is tijdelijk een rugbyveld aangelegd. Tot de start van de werkzaamheden voor de woningbouw wordt dit veld door de Voorburgse Rugby Club (VRC) gebruikt".


Door: Bart Bakker | Foto: Voorburgs Dagblad