Voorburgs Dagblad | Volgende stap in herontwikkeling Fonteinkerk
mainImage

Volgende stap in herontwikkeling Fonteinkerk

23 juli 2020, 20:18 uur
Bouw & Wonen

Het college is bevoegd om de omgevingsvergunning af te geven voor de herontwikkeling van de Fonteinkerk in Voorburg aan de Fonteinenburglaan nummer 1. Dit zal niet eerder gebeuren dan nadat de gemeenteraad de zienswijzennota en het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Er is dit proces weer een volgende stap gemakt. Dit blijkt uit een raadsbrief aan de gemeenteraad. 

Dit voorstel draagt bij aan de doelstelling van een groene duurzame woongemeente, aangezien dit plan voorziet in het creëren van een nieuw, aantrekkelijk woonmilieu langs de Vliet in Voorburg.

Met het plan komt een einde aan de jarenlange leegstand van de Fonteinkerk en wordt een aantrekkelijk woonmilieu met 19 appartementen langs de Vliet gecreëerd.

 De Vlietoever wordt groen en toegankelijk gemaakt door de realisatie van een openbaar wandelpad richting het terrein van het Diaconessenhuis. Op bijgevoegde inrichtingstekening is te zien hoe het toekomstige terrein er uit komt te zien.

 De cultuurhistorisch waardevolle delen van de Fonteinkerk zijn zoveel mogelijk ingepast in het nieuwe plan. Het gemeentelijk monument wordt aangepast, maar met respect voor de oorspronkelijke opzet en architectuur
van het pand (behoud door ontwikkeling).