Voorburgs Dagblad | Veel gevolgen werkzaamheden de Mall

Veel gevolgen werkzaamheden de Mall

mainImage
Tram 19 rijdt niet, in de avonduren vinden er werkzaamheden plaats, de verwachting is een beperkte geluidsoverlast.

Tijdens de gehele periode dat voor de Mall of The Netherlands in Leidsenhage de inrit wordt aangelegd, zal tram 19 niet verder kunnen rijden over de Weigelia in de richting van het ziekenhuis. Reizigers in de richting van het ziekenhuis worden met pendelbusjes vervoerd. De tramhalte in de richting van Delft ligt in het werkterrein en zal daarom tijdelijk worden verplaatst naar een locatie tegenover de Kamperfoelie (tussen BCC en Bronwasser). Om de tram van richting te kunnen laten veranderen op de tijdelijke “eindhalte”, wordt er tevens -ter hoogte van de expeditie-inrit naar het Rozemarijnhof- een wissel aangebracht. Daaraan voorafgaand zal van 3 tot 15 juni het asfalt op de locatie van de wissel worden verwijderd. Dit gebeurt overdag.

Vanaf zaterdag 15 juni tot en met dinsdag 18 juni wordt dan de wissel zelf gerealiseerd. Dat gebeurt ’s nachts. De laswerkzaamheden die daarvoor worden uitgevoerd, geven naar verwachting slechts beperkte geluidsoverlast. De tram wordt in die periode geheel buiten dienst gesteld. Vanaf 19 juni wordt het wisselpunt voor de tram in gebruik genomen en gaan de pendelbusjes richting het ziekenhuis rijden

Tijdelijke locatie laden en lossen
Als gevolg van deze werkzaamheden kan het expeditie verkeer naar het Rozemarijnhof en de horecapaviljoens tussen 3 en 19 juni niet verder rijden dan het trottoir naast de BCC. Er wordt een voorziening getroffen zodat de vrachtauto’s daar het trottoir op kunnen rijden en een verkeersbegeleider ziet toe op veilig gebruik van de opstellocatie.

Overige werkzaamheden
Vanaf 1 juli worden (overdag) de damwanden geplaatst voor het ondergrondse deel van de inrit zodat er tijdens de werkzaamheden geen grondwater in de weg zit. Deze damwanden gaan minder diep de grond in dan bij de aanleg van de ondergrondse parkeergarage en zullen daarom naar verwachting minder trilling overlast veroorzaken. Het aanbrengen van de damwanden duurt ca. 3 weken. Daarna zal de realisatie van de inrit starten.

In de eerste helft van november is de inrit klaar. Tussen medio en eind november worden dan de nieuwe rails geplaatst en getest en wordt de tijdelijke wissel verwijderd. Na eind november wordt de nieuwe tramhalte aan de vijverzijde gerealiseerd, ter hoogte van Gina en Villa Lago, en wordt de tijdelijke tramhalte verwijderd.

 


Foto: Ap de Heus