Voorburgs Dagblad | Update: Privacy inwoners Ldam-Vbg

Update: Privacy inwoners Ldam-Vbg

mainImage
Gijs Dupont

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft besloten om per direct te stoppen met het volgens van inwoners en bezoekers in het Hugyenskwartier. Aanleiding is de herhaalde oproep van het CDA de privacy van inwoners te respecteren. CDA-fractie voorzitter Gijs Dupont is tevreden met het besluit. “Het volgens van passanten via WIFI was een inbreuk op de privacy van onze inwoners, zinloos en onrechtmatig. Niemand mag zonder goede reden zomaar gevolgd worden door zijn eigen gemeente.”

Voetjes tellen

De gemeente heeft in 2017 besloten om een passantentelsysteem in het Huygenskwartier op te zetten om het aantal voetjes in het winkelgebied te tellen. Daarbij negeerde ze de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ie kort daarna van kracht werd. En werd de raad niet geïnformeerd.  De gemeente erkent op basis van de CDA-vragen dat dit geen gerechtvaardigde methode is. Het contract met het bedrijf dat de volgen uitvoerede, dat loopt tot 2020, zal de gemeente niet verlengen en het systeem is inmiddels niet meer in gebruik. Het wifi tracking-systeem is niet in andere winkelgebieden gebruikt. “Het is jammer dat veranderingen in de wetgeving niet direct zijn opgepikt. Dan had de gemeente eerder met deze ongewenste actie kunnen stoppen”, aldus Dupont.

Raad wacht op ICT-Audit

Het CDA blijft het privacy-onderwerp op de voet volgen. Zo kijkt het CDA uit naar de ICT-audit waar de raad  op voorstel van het CDA vorig jaar bij de begrotingsbehandeling  opdracht toe heeft gegeven. De audit moet een beeld geven van de staat van het ICT-beleid - inclusief privacy en toepassing van de AVG- van de gemeente.


Foto: VDA