Voorburgs Dagblad | Update gevolgen Ldam-Vbg m.b.t. scholen Binckhorst

Update gevolgen Ldam-Vbg m.b.t. scholen Binckhorst

mainImage

De fractie van D66 zit in Leidschendam-Voorburg bijna bovenop de nieuwbouwplannen in de Binckhorst. "Het college antwoordt dat het de bedoeling is om in De Binckhorst twee basisscholen te huisvesten, beide met een omvang van zestien groepen, en daarnaast een middelbare school, voor duizend leerlingen", aldus raadslid Jacco van Maldegem, die vervolgens de volgende vraag stelde aan wethouder Juliette Bouw.  "Heeft het college recent contact gehad met de Haagse wethouder Revis of andere leden van het Haagse college over de haalbaarheid van deze drie scholen? Zo ja, van wanneer stamt dat laatste contact?". 

Juliette Bouw antwoorde hierop:  "Neen, het college heeft recentelijk geen contact met het Haagse college over de haalbaarheid. Zoals
ook in de eerdere beantwoording is vermeld zijn de plannen voor de scholen opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan van Den Haag. Dit plan is inmiddels ook door de gemeenteraad d.d. 060220 vastgesteld. De omvang van de basisscholen is in plaats van zestien vastgesteld op zeventien groepen. Overigens is er zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs sprake van grensverkeer tussen Leidschendam-Voorburg en Den Haag".

Bouw: "Praktijk is evenwel dat basisschoolleerlingen uit LV in de regel in de eigen wijk naar school gaan en leerlingen in het
voortgezet onderwijs in de regel een plek vinden op de school van hun voorkeur binnen LV. Tenslotte nog de opmerking dat de portefeuillehouder onderwijs in maart 2020 een bilateraal overleg heeft met de portefeuillehouder onderwijs in Den Haag. In dat overleg komen alle actuele onderwerpen aan de orde". 

De conclusie is dan ook dat er nog weinig nieuws is te melden als het gaat om tegenas door het College richting de Haagse nieuwbouwplannen op de Binckhorst. De praktijk leert echter dat scholen in Leidschendam-Voorburg bijna worden overspoeld met aanvragen voor leerlingen vanuit Den Haag, waarvan een groot deel nu al uit de Binckhorst. Zoals bekend zitten veel scholen in Leidschendam- Voorburg vol. 

 


Door: Bart Bakker | Foto: Maps Google