Voorburgs Dagblad | Toename 'Wonen onder Begeleiding'
mainImage

Toename 'Wonen onder Begeleiding'

Steeds meer inwoners hebben behoefte aan 'Wonen onder Begeleiding'.
28 december 2019, 21:17 uur
Bouw & Wonen

In Leidschendam- Voorburg is een grotere behoefte ontstaan aan 'Wonen onder Begeleiding'. Dit meldde wethouder Juliette Bouw aan de raadsleden.

"De raad is geïnformeerd over een stijging van het aantal inwoners met Begeleiding en is aangekondigd dat hier nader onderzoek naar gedaan zou worden", schreef zij in een brief. "Nader onderzoek naar de toename van Begeleiding wijst uit dat het aantal inwoners met deze vorm van ondersteuning in de periode 2017 tot en met 2019 stijgt met 28%. Dit aantal neemt in 2019 substantieel toe met 20% ten opzichte van 2018. Met de invoering van het abonnementstarief werd geen stijging op Begeleiding verwacht, omdat het lokale beleid geen eigen bijdrage op dit product vraagt. In de meerjarenraming is dan ook alleen rekening gehouden met indexering en een kleine stijging in volume". 

"Kijkend naar de oorzaken van de stijging, dan lijkt er niet één oorzaak aan te wijzen. Zo is er niet één leeftijdsgroep, wijk, doelgroep of zorgaanbieder die in de analyse eruit springt. Wel valt op dat er geen stijging is onder inwoners ouder dan 65 jaar."