Voorburgs Dagblad | 'Terrein van voormalig Schakenbosch blijft open'

'Terrein van voormalig Schakenbosch blijft open'

mainImage

Veel mensen vragen zich af of Landgoed Voorlei ook in de toekomst vrij toegankelijk blijft. Het simpele antwoord daarop is ‘ja’. Dit ligt vast in het ‘Ruimtelijk Kader’ van de gemeente. Dit melden de ontwikkelaars van Landgoed.  

"Daarnaast gaan forse investeringen in het groen ervoor zorgen dat het park nog mooier wordt. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud, zodat het park ook in de toekomst mooi blijft. In het bestemmingsplan is vastgelegd welk deel van het landgoed bebouwd mag worden. De dichtheid van de bebouwing op het landgoed ligt met ca. 10 woningen per hectare uitzonderlijk laag, zeker in vergelijking met andere woningbouwprojecten in de Randstad. Dit betekent dus dat iedereen van het groen op Landgoed Voorlei kan blijven genieten", aldus MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling en KondorWessels Projecten 

Het terrein van het voormalige Schakenbosch wordt door MeyerBergman Erfgoed Ontwikkeling en KondorWessels Projecten hoogwaardig en duurzaam herontwikkeld tot een aantrekkelijke woonomgeving in het groen.