Voorburgs Dagblad | Surseance van betaling Schouten Bouw

Surseance van betaling Schouten Bouw

mainImage

De directie van Schouten Bouw heeft een brief aan een aantal huizenkopers gestuurd, waarin is vermeld dat er surseance van betaling is aangevraagd. "Helaas moeten wij u meedelen dat het proces om kapitaal vrij te maken, om de voortgang op de bouwerijen weer vlot te trekken, niet is gelukt", schrijft Chris Schouten namens de directie. "Daarom hebben we besloten om gisteren surseance van betaling aan te vragen. Ten aanzien van de communicatie zijn wij afhankelijk van het proces dat nu ingezet zal gaan worden met de bewindvoerder. Op voorhand zullen alle ingeplande kopersinformatiebijeenkomsten worden geannuleerd tot nader order. In de loop van volgende week verwachten wij nadere informatie te kunnen verstrekken".

"Wij vragen iedereen om geen contact op te nemen met medewerkers van Schouten of kopersbegeleiders", vervolgt Schouten in de brief. "Omdat zij geen nadere informatie hebben dan in dit bericht is aangegeven". 


Door: Bart Bakker | Foto: Digitaal Dagblad