Voorburgs Dagblad | Suggesties lokaties Ldam-Vbg om boom te planten

Suggesties lokaties Ldam-Vbg om boom te planten

mainImage
Marjan van Giezen (midden) bij de overhandiging van de suggesties aan de wethouders Nadine Stemerdink (Links) en Astrid van Eekelen (rechts). "Dit zijn de ideeën die door inwoners zijn aangeleverd nav onze oproep om locaties door te geven waar een boom bijgeplant zou kunnen worden. En passant dienden een aantal inwoners ook ideeën voor meer duurzaamheid in, voor onze gemeente", aldus Van Giezen. "Het zijn veel leuke ideeen geworden, de wethouders hebben toegezegd om de ideeen serieus te nemen en te kijken hoe deze plannen ook werkelijkheid kunnen worden. We zullen het blijven volgen...!"

De stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg zet zich in voor het verduurzamen en vergroenen van onze mooie gemeente. Dat doen we met een klein bestuur, bestaande uit vrijwilligers, en met vele inwoners in onze gemeente. "Wij merken dat inwoners zich ongerust maken over de klimaatverandering, de toenemende mobiliteit, het afvalprobleem en over de energietransitie", aldus Marjan van Giezen, voorzitter van de stichting Duurzaam. "Graag willen onze inwoners zich hiervoor inzetten. Maar daarvoor hebben ze wel een steuntje van de gemeente nodig. Soms in de vorm van subsidies, soms in de vorm van informatie maar altijd door in elk geval gehoord te worden. Dat gaat niet altijd vanzelf. Er zijn goede ideeën genoeg. Maar hoe komen deze ideeën bij de bestuurders terecht en, belangrijker nog, worden ze serieus genomen en ook uitgevoerd? De weg van realistisch idee tot praktische uitvoering is lang, ook in onze gemeente".

De stichting Duurzaam wil daar iets aan doen. Samen met de inwoners. We hebben daarom de inwoners gevraagd ons suggesties mee te geven waar – naar hun mening – bomen geplant kunnen worden om lege plekken op te vullen of gekapte bomen te vervangen. Dit naar aanleiding van een actie van de Postcodeloterij, die 2,25 mln euro beschikbaar stelt aan de natuur- en milieu-organisaties om 10 mln bomen te planten in Nederland. Diverse gemeenten hebben hiervoor bij de natuur- en milieu-organisaties actief ideeën aangedragen.

Van Giezen: "Dat kan onze gemeente ook! En wij helpen daar graag een handje bij. Bijgevoegd vindt u een lijst met lokaties waar volgens onze inwoners best een boom extra geplant kan worden. Waar dit leidt tot vergroening van de buurt, tot een leefbare straat. U krijgt deze ideeën van ons. Waarbij we u én de Gemeenteraad oproepen deze ideeën ook uit te voeren. Hetzij via een financiële aanvraag bij de natuur- en milieu-organisaties, hetzij uit uw eigen groen-budget. Het gaat hier maar om een beperkt bedrag met een grote uitstraling. De stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg rekent op u en op de Raad. Graag horen we wat u met deze waardevolle ideeën van onze inwoners gaat doen".                        

 (Plan Boom)

1)     Tussenliggend groen Marialaan – Pr.Bernardlaan Voorburg, ter hoogte van de lage begroeiing.  Hier is afgelopen jaren flink gesnoeid maar geen bomen teruggeplant. Hierdoor is verkeer Pr.Bernardlaan niet alleen goed te zien maar ook te goed te horen.

2)     Voor de Daltonschool Voorburg, achter het bushokje op de Parkweg. Op deze kale plek kunnen prima paar bomen staan, creëert ook afstand tussen school en straat.

3)     Laan van Nieuw Oost-Einde Voorburg, langs de Utrechtse Baan, bij de kerk waar tot voor kort 2 prachtige oude kastanjes stonden.

4)     Leidsekade/Delftsekade Leidschendam, langs de Vliet, geen bomen, wel veel wind.

5)     Plantsoentje bij de Casimirschool Voorburg, staan nu 3 kleine boompjes precies op een rij, Kunnen nog paar bomen bij om groene aanblik te creëren, liefst niet zo aangeharkt op een rij

6)     Heuvelweg Leidschendam, bij nieuwe Mall of the Netherlands, veel asfalt, weinig groen.

7)     Meer bomen in Park Vreugd en Rust, zijn bomen weggehaald, en bomen die er staan bieden kale indruk. Moet meer groen uitstralen, is stukje groene long van Voorburg

8)     Damplein Leidschendam, staat nu een grote boom en wat beelden. Aan begin en eind van het plein een grotere volle boom erbij zou plein meer uitstraling geven en is gezond voor de mensen die er zo dicht omheen wonen.

9)     Plaats van Middendorp Voorburg, daar komt in het midden nieuw grasveldje met drie bomen, mogen er wat meer zijn, voor de omwonenden en om voetbal etc tegen te houden.

10)  Loolaan, ‘arme kant’, is erg kaal. Buurt heeft groen nodig, hier zouden een paar mooie bomen niet misstaan. Suggesties voor boomsoorten: Albero di Giuda – primavera (Judasboom), de Cercis Siliquatrum of Prunus Subhirtella Autumnalis.

11)  Grotere solitaire boom in het midden voor ingang van hofje tu ssen Loolaan 115 en 118, zou straat echt goed doen.

12)  Boom in het midden van het plantsoen van het volgende hofje op de Loolaan, richting Oosteinde, om dezelfde reden.

13)  Nieuwe Vliethaven Leidschendam, tussen de stilliggende (want failliete) bouwprojecten, al was het alleen maar om gedupeerde inwoners beetje troost te geven.

14)  Graaf Florisstraat Voorburg, nieuwbouw. Wel veel bomen in parkje/s peelplaats, niet in Florisstraat en overige straten.

15)  Boutensstraat / Adema van  Scheltemastraat Voorburg: ligt naast Kon.Julianaplein, maar vooral gebruikt als parkeerplaats/bedrijventerrein. Geen boom te bekennen, wel veel uit laatgassen.

16)  Spinozalaan Voorburg, aan ene kant Park ’t Loo met veel groen. Aan de andere kant , tussen de Pr.Bernardlaan en Mgr. Van Steelaan, bij de flats, geen boom te zien.  Wel veel auto’s

17)  Nieuwstraat / Damhouderstraat Leidschendam, opnieuw ingericht, weinig groen, paar bomen erbij vooral in bocht Nieuwstraat/Damhouderstraat zou mooi zijn en uitlaatgassen verkeer tegenhouden. Plaspoelstraat Leidschendam, nieuwbouw, herinrichting. Geen groen, alleen maar parkeerplaatsen.

18)  Aart vd Leeuwkade/Tollenskade/Gouverneurkade/ Van Woudekade: veel vrije plekken, maar ook veel verkeer. Aan beide zijden van de sloot zijn nog diverse open plaatsen waar plek is voor extra bomen.

19)  Zijdesingel, zowel aan de weg-kant als in het uitlaatgebied, tegenover Gruttolaan 2.

 

 

 


Foto: Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg