Voorburgs Dagblad | Stijging in woonfraude en meer criminaliteit

Stijging in woonfraude en meer criminaliteit

mainImage

Drugshandel, vormen van radicalisering, illegale prostitutie, mensenhandel. Net als de meeste woningcorporaties heeft Vidomes te maken met een toename van criminele activiteiten in haar woningen. "We zien ook een stijging in de woonfraude. Doordat de overheid de afgelopen jaren steeds strengere toegangseisen voor sociale huurwoningen stelde, proberen mensen onder valse voorwendselen in aanmerking te komen voor een woning. Vaak helpen schimmige bureautjes hen daarbij aan valse inkomensverklaringen", aldus bestuurvoorzitter Daphne Braal. 

Acteren op een ‘niet-pluisgevoel’
Hoe kun je die criminaliteit en woonfraude nu goed signaleren en aanpakken? En liefst ook voorkomen? Binnen onze organisatie hanteren we de stelregel: op elk ‘niet-pluisgevoel’ moet je acteren. We zijn ervan overtuigd dat dat acteren alleen kan in een intensieve samenwerking met onze partners. Onze complexbeheerders werken bijvoorbeeld nu al nauw samen met de wijkagenten. En onze consulenten sociaal beheer zoeken samen met politie en de zorg- en welzijnsorganisaties die achter de voordeur komen, naar methodes om signalen uit te wisselen (voor zover mogelijk binnen de grenzen van de AVG).

Inspirerende sprekers
Met de stakeholdersbijeenkomst 2019 wi Vidomes de stakeholders inspireren om de samenwerking in de aanpak van criminaliteit uit te bouwen. Dat doen we onder meer met twee interessante sprekers. Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde en verbonden aan de Politieacademie en de Universiteit van Tilburg. Hij brengt in kaart hoe het met de ondermijnende criminaliteit in Nederland staat. Hij schreef onder meer het boek ‘De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken’ en was medeverantwoordelijk voor het rapport over de Amsterdamse drugscriminaliteit dat eerder dit jaar verscheen.
Charlie Aptroot, burgemeester in Zoetermeer, is zelf al jaren nauw verbonden met het thema veiligheid. Wat maakt hij in zijn gemeente mee aan ondermijnende criminaliteit? En hoe voert hij met verschillende partijen het gesprek over signalering en aanpak?

Workshops met praktijkvoorbeelden

"Na de plenaire sessie gaan we graag met alle deelnemers aan de slag in workshops. Vidomes-medewerkers bespreken verschillende vormen van ondermijning aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Zo hopen we dat alle genodigden de ondermijningsvormen nog sneller herkennen en elkaar beter weten te vinden. Want één ding staat vast: om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken, kunnen we niet zonder elkaar", aldus Daphne Braal