Voorburgs Dagblad | 'Steeds meer kosten voor huishoudens'

'Steeds meer kosten voor huishoudens'

mainImage
Hans Middendorp blijft op de barricaden springen

"Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens”, stelt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland. HIer hebben ook veel huishoudens in Leidschendam- Voorburg mee te maken. De AWP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. De antwoorden worden eind november verwacht.

Watersysteemheffing
Een van de voornaamste waterschapsbelastingen is de watersysteemheffing. Die is, in het geval van eigenaren van onroerend goed, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. "Echter, in de afgelopen tien jaar is de waarde van woningen en huurwoningen veel harder gestegen dan bij bedrijven. Met als gevolg dat het aandeel van woningen in de watersysteemheffing elk jaar iets groter wordt en het aandeel bedrijven juist iets kleiner. ,,Zo worden bedrijven door huiseigenaren en huurders onbedoeld uit de wind gehouden. Bij de gemeentelijke belastingen gaat het anders. Daar is de OZB op basis van de WOZ-waarde voor bedrijven 2-4x hoger dan voor woningen", aldus Middendorp. 

Correctie
Voor de AWP is ‘deze sluipende toename’ reden om aan het College om een correctie te vragen. ,,Want in Delfland hebben we in het Bestuursakkoord van begin dit jaar afgesproken dat de lasten niet zullen stijgen. Voor 2020 is zo'n correctie ook niet meer praktisch uitvoerbaar, omdat die begroting al bijna klaar is. Maar voor 2021 verwachten we dat het College met een eerlijk voorstel komt”, stelt Middendorp. 

"In 2018 betaalden alle woningen in Delfland samen 34,6 miljoen euro, bijna 5x zo veel als de 7,6 miljoen van alle bedrijven. Bovendien betalen alle huishoudens samen ook nog eens 55,3 miljoen euro aan solidariteitsheffing. ,,Huishoudens betalen dus twee keer de hoofdprijs”, besluit Middendorp. ,,Kan dat nou niet anders?”