Voorburgs Dagblad | 'Sluisbrug niet voor doorgaand verkeer'

'Sluisbrug niet voor doorgaand verkeer'

mainImage
Onderhoudswerkzaamheden aan de veel besproken Sluisbrug

Het probleem met de doorstroming in het Damcentrum wordt vooral veroorzaakt door het doorgaand verkeer dat via de sluisbrug de Vliet over wil steken. De sluisbrug is volgens een werkjgroep niet bedoeld voor doorgaand verkeer. De werkgroep 'Benutten zoals bedoeld' ontleend daaraan ook haar naam. Selectieve toegang voor alléén de sluisbrug met ontheffingen voor alle inwoners van Leidschendam biedt wat D66 betreft voor dit probleem een interessante, haalbare én eenvoudige oplossing.

Daarmee wordt het doorgaand verkeer vanuit Voorschoten gedwongen via de N14 te rijden en blijft het Damcentrum voor alle inwoners bereikbaar. Een eerste peiling bij diverse betrokkenen leverde veel positieve reacties op. Daarnaast biedt het een eenvoudige oplossing voor de discussie over het gebied en de omvang van de selectieve toegang.

D66 stelt daarom de volgende vragen aan het College.

1. Hoe kijkt het college aan tegen deze variant van selectieve toegang?
2. Is het college bereid deze maatregel te laten onderzoeken? Graag ontvangen wij de beantwoording vóór het stuk over de onderzoeksopdracht en de aanbesteding wordt besproken in de oordeelsvormende raad.


Foto: Ap de Heus