Voorburgs Dagblad | 'Selectieve toegang Damcentrum winnaar'
mainImage

'Selectieve toegang Damcentrum winnaar'

30 mei 2019, 08:15 uur
Bouw & Wonen

De bewoners Lonneke van den Berg en Karijn de Jong organsieerden in het nabije verleden een bewonersbijeenkomst tegen de komst van een extra brug in het Damcentrum. Zij stuurden deze week het volgende persbericht over de problematiek. 

Onlangs vond een extra beeldvormende raad over ‘Bereikbaarheid Damcentrum/Leidschendam Zuid’ in Huize Swaensteyn plaats. De raadzaal was tot de nok toe gevuld met geïnteresseerde bewoners. Na de vier presentaties werd door de meerderheid van de aanwezigen geconcludeerd; de beste, schoonste, snelste en veiligste oplossing voor de verkeersproblemen in Damcentrum is een vorm van selectieve toegang zonder brug.

Hans Mes hield, namens de VVE Nieuw Damplein, een pleidooi voor maatregelen die snel kunnen worden toegepast om zo de luchtkwaliteit nog deze ambtsperiode te verbeteren. Hij vroeg de raad te kiezen voor selectieve toegang om daarmee sluipverkeer tegen te gaan.  George de Boer liet, namens de belangengroep “Benutten zoals bedoeld”, op basis van data van TomTom zien dat met moderne technologie en betere data, morgen al maatregelen genomen kunnen worden die al op korte termijn direct effect opleveren.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea presenteerde de resultaten van de 7 onderzochte varianten en liet zien dat alleen combinatie 3 (“optimalisatie van de huidige situatie met selectieve toegang klein gebied”) zorgt voor de minste files en overal een overschrijding van normen voorkomt. De procesbegeleider van de gemeente gaf vervolgens een toelichting op de financiën en concludeerde dat combinaties met een brug in alle gevallen duurder zijn dan combinaties met selectieve toegang. De gemeente rekende voor dat varianten met een brug tussen de 460 tot 610 duizend euro per jaar kosten, tegenover 180 duizend euro voor de combinaties met selectieve toegang.

De door de gemeente georganiseerde online peiling kwam als laatste aanbod. De inwoners van Leidschendam-Voorburg kozen massaal voor combinatie 3. Hiermee lieten ze duidelijk zien tegen de komst van een extra oeververbinding te zijn. De peiling werd door ruim 1500 inwoners ingevuld en is inmiddels gesloten.

Selectieve toegang niet te negeren

De uitkomsten lijken niet genegeerd te kunnen worden. Selectieve toegang lost de verkeersproblemen in het Damcentrum op en het verplaatst de files niet naar andere wijken. Het is goedkoper, schoner, veiliger, sneller uit te voeren en heeft het meeste draagvlak onder bewoners.

D66 fractievertegenwoordiger Wouter Jorissen: “D66 heeft als eerste partij gezegd heil te zien in selectieve toegang als oplossing, we zijn blij dat het onderzoek dat bevestigd en de bewoners ook massaal voor deze oplossing kiezen”.  Marien van Wijk, raadslid van GBLV: “Een half miljoen euro aan kosten voor een onderzoek uitgeven met als resultaat: een probleem verlichten maar nieuwe problemen (knelpunten) creëren met een extra brug. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn voor een investering van ruim 15 miljoen euro!”

Het woord is nu aan het college, dat een voorstel zal doen aan de raad.