Voorburgs Dagblad | Regels sociale woningbouw Ldam-Vbg aangepast

Regels sociale woningbouw Ldam-Vbg aangepast

mainImage

De gemeente heeft de beleidsregels voor sociale woningbouw aangepast. Vanaf 14 juli geldt in plaats daarvan de ‘Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020’. Met deze verordening vervallen de beleidsregels en de nota vereveningsfonds. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Er is in onze gemeente veel behoefte aan sociale huurwoningen in het middeldure segment. Met de nieuwe verordening willen we ervoor zorgen dat er meer huur- en koopwoningen in dit segment erbij komen. Dit stimuleert de doorstroming van goedkopere huurwoningen naar middeldure woningen. Zodoende krijgen inwoners met een laag inkomen ook meer kans op het vinden van een sociale huurwoning.”

Vereveningsfonds
Sinds 2018 gold bij alle nieuwe initiatieven tot woningbouw de verplichting om 30% sociale huurwoningen te realiseren. Als de initiatiefnemer niet aan die verplichting voldeed, moest deze een financiële bijdrage per niet gerealiseerde sociale huurwoning in het vereveningsfonds storten. Initiatiefnemers die meer dan 30% sociale woningbouw wilden realiseren, konden gebruik maken van het geld uit het vereveningsfonds, mits er voldoende saldo was. Tot op heden heeft er nog geen storting in het vereveningsfonds plaatsgevonden en is er geen beroep op het fonds gedaan.

Evaluatie beleidsregels
Uit de evaluatie van de beleidsregels blijkt dat er in de afgelopen jaren meer sociale huurwoningen bij zijn gekomen. Deze woningen worden echter verhuurd door particuliere verhuurders en niet door woningcorporaties doordat deze te laat bij de ontwikkeling werden betrokken. Het is daardoor de vraag of deze sociale huurwoningen in gebruik zijn genomen door de doelgroep van de woningcorporaties, zoals huishoudens die met hun inkomen recht kunnen hebben op huurtoeslag en kwetsbare inwoners.

Woningcorporaties vanaf de start betrokken
De verordening is nu zo dat corporaties vanaf de start van de externe woningbouwontwikkeling betrokken moeten worden. Ook staat in de nieuwe verordening dat de initiatiefnemer en de corporaties schriftelijk moeten onderbouwen als ze niet het verplichte aandeel sociale en middeldure woningen kunnen realiseren. De verordening geldt voor alle initiatieven tot woningbouw, met uitzondering van woningbouwplannen met minder dan 10 woningen. Bij woningbouwplannen van 30 of meer woningen zijn de verhuur en het beheer van het aandeel sociale en middeldure huurwoningen in principe voorbehouden aan de woningcorporaties.


Foto: Pixabay