Voorburgs Dagblad | Overleg met College over Campus bij Cartouche?

Overleg met College over Campus bij Cartouche?

mainImage
Foto Pixabay die een algemeen beeld van een meeting weergeeft.

Afgelopen week vernam de fractie van GBLV dat er begin december een gesprek heeft plaatsgevonden tussen het College en projectontwikkelaar Realconomie en makelaar Van Lieshout Kruize over bouwplannen van een campus bij hockeyvereniging Cartouche en omgeving. GBLV stelde hierover vragen aan het College, waarvan het volgende antwoord binnen kwam.

"Er was geen gesprek met het college, maar een ambtelijk overleg op initiatief van projectontwikkelaar Realconomy en ontwerpbureau Studio for New Realities. De partijen gaven een eerste presentatie van hun visie op het sportpark en omgeving. Bij het overleg was geen makelaar aanwezig. Het gesprek vond plaats in het kader van het ‘Initiatievenproces’. Via dit proces wordt beoordeeld of een initiatief (idee of plan) van bijvoorbeeld een inwoner of ontwikkelaar voldoende aansluit bij regelgeving, beleidskaders en ambities van de gemeente en dus 'gewenst' is. Voordat een initiatiefplan wordt beoordeeld krijgt een initiatiefnemer de gelegenheid de plannen toe te lichten en wordt door de gemeente uitleg gegeven over aspecten waaraan getoetst gaat worden. Hierna kan de initiatiefnemer zijn plan nog aanpassen".


Foto: Pixabay