Voorburgs Dagblad | Ouderenhuisvesting in Ldam-Vbg blijft moeizaam

Ouderenhuisvesting in Ldam-Vbg blijft moeizaam

mainImage
Ouderen moeten noodgedwongen uit Leidschendam-Voorburg vertrekken

De ouderenhuisvetiging blijft in Leidschendam- Voorburg een actueel onderwerp. Volgens ingewijden is er een groot tekort aan seniorenwoningen. Dat is ook de reden dat de adviesraad 'Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg' in samenwerking met de gemeente op donderdag 26 maart om 15.00 uur een themabijeenkomst gaat houden. Het thema luidt dan ook: 'Geef ouderen de ruimte'.

Op twitter wordt er nog een oproep gedaan om de bijeenkomst, die plaatsvindt in de raadszaal in Huize Swaensteyn in de Herenstraat 72, bij te wonen. Er zijn dan lezingen te horen van Els van Betten, transformatiemanager bij Habion, ouderenhuisvesting en Martin Peeringa, bestuurder bij Stichting Duivenvoorde.

Tijdens het Meijs & Alink Vastgoed Debat, afgelopen oktober in een uitverkocht Veur Theater, werd al duidelijk dat ook ouderen in Leidschendam- Voorburg buiten de boot vallen als het gaat om een goede zelfstandige woning. Zolang woningbouwcorperaties en de gemeente hier geen prioriteit aan stellen, moeten de ouderen noodgewongen uit de gemeente vertrekken of kunnen ze er niet terecht. 


Foto: Pixabay