Voorburgs Dagblad | Opening ‘Open Leercentrum’ Veurs Lyceum

Opening ‘Open Leercentrum’ Veurs Lyceum

mainImage
Wethouder Juliette Bouw met de beide leerlingen bij de openingshandeling.

Onderwijswethouder Juliette Bouw opende samen met twee leerlingen Elena Lois en Eveline van Vliet het getransformeerde Open Leercentrum (OLC) van het Veurs Lyceum. Een bijzonder moment voor het onderwijs in Leidschendam-Voorburg.  “In het Open Leercentrum kunnen leerlingen Studeren, Samenwerken, Ontdekken, Onderzoeken en Ontwerpen”, aldus rector Charlotte van Thiel-Tuininga. We hebben de ruimte naar deze tijd gebracht, zodat de ruimte past bij het onderwijs dat we de leerlingen van het Veurs Lyceum bieden”.

Keuze

De leerlingen hebben op het Veurs Lyceum de ruimte om keuzes te maken in hun lesdag en ruimte om uren in te vullen met het werken aan huiswerk/toetsen, werkstukken of extra lessen te volgen. “Dat vraagt om een uitnodigende werkruimte die de hele dag beschikbaar is voor leerlingen”, zegt Charlotte van Thiel-Tuininga. “Het is een plek waar je de rust van een vergaderkamer kan opzoeken, lekker comfortabel op een bank kan zitten of om samen te werken aan de hoge tafels”.

Technasium

Daarnaast ontwikkelt het Veurs Lyceum als school zich dit jaar tot Technasium. “We doorlopen nu het introductieprogramma en zijn een zogenaamd kandidaat-technasium”, legt Charlotte van Thiel-Tuininga uit. Leerlingen werken voor het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) in een team aan echte, actuele opdrachten die tot concrete resultaten leiden. Dat vraagt om activerend onderwijs, gericht op het ontwikkelen van kennis én competenties vanuit de 7 bèta-werelden”.

“We gaan daarvoor een intensieve samenwerking aan met bedrijven en overheidsinstellingen in en buiten de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zij brengen ons de echte opdrachten”.

Programma

Het onderwijsprogramma van het Technasium spreekt verstand, creativiteit, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen aan van leerlingen. Leerlingen leren samenwerken, organiseren, communiceren én duurzaam denken en handelen. Belangrijke vaardigheden in een veranderende wereld vol technologie. De docenten leiden daar hun leerlingen graag voor op.

Dit vraagt om ruimtes waar je in kleinere groepen kan brainstormen, waar leerlingen en docenten met opdrachtgevers bijeen kunnen komen voor pitches en waar leerlingen in de aangrenzende lesruimtes kunnen werken aan maquettes, met 3D printen en presentaties. Zo’n ruimte is het Open Leercentrum.

In schooljaar 20/21 wordt het OLC al ingezet voor de pilotklassen Onderzoek & Ontwerpen. “De huidige groep 8 leerlingen kunnen als ze voor onze school kiezen deelnemen aan de pilot, vooruitlopend op de ontwikkeling van het Technasium. Als ze dan enthousiast zijn over het vak Onderzoek & Ontwerpen mogen ze na de brugklas het vak blijven volgen. Een unieke kans om nu al in de omgeving Leidschendam-Voorburg het vak O&O te kunnen volgen.

Open Dag

“We nodigen iedereen van harte uit om het OLC met eigen ogen te komen bewonderen op onze Informatieavond voor ouders op dinsdag 21 januari vanaf 19.30 uur en/of om onze Open Dag te bezoeken op zaterdag 25 januari. We ontmoeten iedereen graag en nemen alle tijd voor een rondleiding en ontvangst”, besluit Charlotte van Thiel-Tuininga.”


Foto: Veurs Lyceum