Voorburgs Dagblad | 'Onkruid van een meter en gras niet gemaaid'

'Onkruid van een meter en gras niet gemaaid'

mainImage
Het is niet normaal hoe hoog het onkruid momenteel op sommige plekken in Leidschendam-Voorburg aan het groeien is.

Ingezonden: Aan de fractievoorzitters in de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierbij vraag ik dringend Uw aandacht voor de huidige slechte staat van onderhoud van beplanting en het grote verschil in het niveau van de beplanting.

Met name het deel van de wijk vanaf de haven tot de brug is uitstekend onderhouden en de keuze van beplanting hoogwaardig. De rest helaas niet. Graag uitleg van de wethouder met de portefeuille Groen, mevrouw Stemerdink, hoe dit mogelijk is. Borders in delen van de wijk met
onkruid tot ruim een meter en het gras niet gemaaid.

De wijk is precies een jaar geleden officieel opgeleverd na de algemene renovatie met ophoging door de ernstige bodemdaling tot 90 cm.
Vorig jaar heeft uw raad besloten om het aanzienlijke overschot op de voor dit project beschikbaar gestelde budget naar de algemene reserve over te boeken. De nieuwe beplanting is in het overgrote deel van de wijk van een slechte kwaliteit en zonder bloei. Borders zijn nu erg geschikt om met grasmotormaaiers gelijk gemaaid te worden. Dit gebeurt ook. Bij aanleg van de wijk 26 jaar geleden hadden we o.m. schitterende rozen perken.

Wil de wethouder aangeven hoe de kwaliteitsniveau's in de gemeente worden bepaald en ook zelfs binnen een wijk zo sterk kunnen verschillen? Ter illustratie zie bijgevoegde foto's die vandaag zijn gemaakt. Ze zijn met elkaar in pijnlijk contrast.
Deze keuze van beplanting en onderhoud is niet besproken tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten met bewoners. Een dikke onvoldoende voor deze wethouder. Het draagt niets bij aan een groene, duurzame woongemeente, zoals deze gemeente bij elk voorstel toetst aan de doelenboom in de begroting.

Wilt in de raad in het "vragenuurtje" hier aandacht voor vragen. Veel inwoners van de Rietvink zullen uw inzet waarderen.

Vriendelijke groet,

A. Timmer