Voorburgs Dagblad | Onderzoek herbestemming 'Onze Lieve Vrouwe' Kerk'

Onderzoek herbestemming 'Onze Lieve Vrouwe' Kerk'

mainImage
De Onze Lieve Vrouw Kerk.

De lokaal bekende kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde 1 in Voorburg, de Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming (OLVTH) Kerk, staat sinds 2008 leeg. Er zijn meerdere keren ideeën geweest voor het herbestemmen van de kerk, maar zonder resultaat. "Daar willen wij verandering in brengen", meldt zelfbouwontwikkelaar Steenvlinder. De ontwikkelaar heeft onlangs met de parochie de koopovereenkomst getekend. "Wij gaan nu verder onderzoek doen naar de herbestemming van de kerk. De focus hierbij zal liggen op wonen, mogelijk in combinatie met werken en andere functies", aldus de ontwikkelaar. "Omdat het een monumentale kerk betreft met een rijke historie voor heel Voorburg, willen we al vanaf het begin belanghebbende partijen betrekken bij de planvorming. Zo kunnen we verschillende belangen afwegen rond verschillende thema’s en de haalbaarheid hiervan toetsen. Met als doel om tot een gedragen en uitvoerbaar plan te komen. Steenvlinder wil dit samen doen met de buurt, de gemeente, geïnteresseerden en andere belanghebbenden. Zo wordt de herbestemming van de kerk van én voor Voorburg".

Benedikte Zijlstra, directeur van Meijs & Alink NVM Makelaardij en Consultancy, is nauw bij het proces betrokken. De officiële kick-off zal op maandag 17 februari, onder toeziend oog wethouder Astrid van Eekelen gedeputeerde mw. de Zoete van de provincie, binnenkort plaatsvinden.

Voor meer informatie over de herontwikkeling van de 'Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming (OLVTH) Kerk' kan men contact opnemen met Benedikte Zijlstra van Meijs & Alink NVM Makelaardij en Consultancy, Parkweg 49, (2271 AE) Telefoon: 070-3877905. E-mail: [email protected]

 

 


Door: Bart Bakker