Voorburgs Dagblad | NVM: 'Aanhoudende krapte op de woningmarkt'

NVM: 'Aanhoudende krapte op de woningmarkt'

mainImage
Benedikte Zijlstra is mede-initiatiefnemer van het Meijs & Alink Vastgoed Debat. De Rijswijkse heeft dan ook veel kennis van de lokale huizenmarkt.

Er zijn in het derde kwartaal van 2019 in Nederland weer minder woningen te koop gezet dan het vorige kwartaal. De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen. Als de nieuwbouw stil ligt, stokt ook de doorstroming op de markt en juist die doorstroming zorgt ook voor de verduurzaming van onze gebouwde omgeving. Dit meldt de NVM vanochtend.

In het Meijs & Alink Vastgoed Debat, dat op woensdag 27 november in het Veur Theater in Leidschendam plaatsvindt, zal hier aandacht aan worden besteed. Er is een grote belangstelling voor deze unieke bijeenkomst waar onder meer projectontwikkelaars, wethouders, raadsleden, ondernemers en makelaars hun visie geven op de huidige situatie in de woningmarkt. 

In het 3e kwartaal van 2019 zijn er in Nederland evenveel bestaande koopwoningen verkocht dan in het jaar ervoor. De huidige woningmarkt is voor een groot deel afhankelijk van wat huishoudens te koop zetten. Het is daarom zorgelijk dat afgelopen kwartaal 5% minder bestaande koopwoningen in Nederland op de markt zijn gezet. Dat geldt deels ook voor nieuwbouw.

Hoewel het aantal nieuwbouwwoningen dat in Nederland te koop is gezet vergelijkbaar is met eerdere kwartalen, laten de statistieken van de NVM zien dat er minder nieuwbouwwoningen verkocht zijn als gevolg van de hoge prijzen. Dagelijks krijgt de NVM vragen van consumenten over de betaalbaarheid van woningen. Aan de ene kant maakt de huidige lage rente dit een uitstekend moment om te kopen. Aan de andere kant kunnen steeds minder mensen instappen op de woningmarkt. Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig. Wanneer je doorstroomt en een nieuwe hypotheek tegen een lagere rente afsluit, kun je veelal een grotere woning kopen tegen lagere hypotheeklasten. Wanneer je echter een starter bent, blijft het lastig om de kosten die horen bij de aanschaf en de aankleding van het huis op te kunnen brengen. Ook is het aanbod lang niet toereikend en de schaarste drijft de prijzen verder omhoog. Door het hoge prijsniveau blijven ook nieuwbouwwoningen langer in verkoop staan.

Nieuwe woningen zijn per definitie duurzamer dan oudere woningen. Het gebrek aan passend aanbod zorgt er daarnaast voor dat potentiële kopers langer in de bestaande woningen blijven zitten, die dus niet verbouwd en verduurzaamd worden. Als de nieuwbouw-impasse lang duurt, komt de hele woningmarkt piepend en krakend tot stilstand.

Naar schatting worden er op jaarbasis in Nederland zo’n 200.000 woningen verkocht. Dat lijkt een mooi aantal, maar gezien de lage rentestanden presteert de woningmarkt niet zo goed als dat het zou kunnen. In het verleden heeft de NVM meer verkopen gezien. Er wordt nu minder in de verkoop gezet en dus wordt er minder verkocht. Dat zorgt voor schaarste en dat kan ook de reden zijn voor de prijsstijging van 7,2% ten opzichte van het 3e kwartaal van vorig jaar.

 


Foto: Digitaal Dagblad