Voorburgs Dagblad | Nu alweer gedoe met Snippergroen

Nu alweer gedoe met Snippergroen

mainImage

Het afgelopen jaar hebben diverse boze inwoners Voorburgs Dagblad benaderd dat zij benadeeld zijn door ambtenaren van de Leidschendam-Voorburg als het gaat om Snippergroen rondom hun woning. Sommige inwoners waren zelfs duizenden euro's voor een advocaat kwijt en waren opeens belast met een hoop negatieve energie. Zij moesten zich verdedigen. De controles van de gemeente gaan overigens zover dat er met een helicopter vanuit de lucht foto's van panden worden gemaakt voor het mogelijk onterecht toeeigenen van Snippergroen. 

Is ook in 2020 de vraag gerechtvaardigd of wethouder Rouwendal zijn ambtenaren wel onder 'control' heeft als het gaat om het Snippergroen? GBLV heeft nu al vragen gesteld over Snippergroen in Rozentuin, Tulpentuin en Wilgendreef? 

Hun bericht luidt als volgt.

Ten aanzien van de bovengenoemde straten is het de fractie Gemeentebelangen/GBLV bekend, dat er sprake is van een geschil tussen een aantal bewoners en het gemeentebestuur met betrekking tot de uitvoering van het Project Snippergroen aldaar.

Dit leidt tot de volgende schriftelijke vragen aan het college:

1) Welk criterium hanteert het college in het vaststellen van de gemeentegrens op de grond, die naar de overtuiging van het gemeentebestuur, aan de gemeente toebehoort?


2) Wat is exact de huidige status/situatie van het Project Snippergroen in de Rozentuin, Tulpentuin en Wilgendreef? Graag een gedetailleerde weergave van de situatie en de vooruitgang in de uitvoering.

3) Is er sprake van lopende procedures rond de uitvoering van het project en zo ja, welke zijn dat en waar gaan de procedures over?

4) Hoe omschrijft het college de sfeer met de betrokken bewoners van de genoemde straten? Graag hiervan een duidelijke impressie.

5) Is het proces voor bovengenoemde straten inmiddels geëvalueerd? Gaarne de volledige rapportage hiervan.

6) De gemeentelijke ombudsman is betrokken geweest bij dit proces, of is dat misschien nog. Wat is de rol van de ombudsman geweest en wat is hier uitgekomen?

7) Hoe is het bovengenoemde Project Snippergroen in de begroting 2021/2022 verwerkt?