Voorburgs Dagblad | Nieuwe trend bij Rotterdamsebaan

Nieuwe trend bij Rotterdamsebaan

mainImage

Delen van de in aanbouw zijnde Rotterdamsebaan hebben brandwerende beplating tegen de betonnen wanden gekregen. Het gaat om het besloten gedeelte van de toe- en uitritten in de Binckhorstlaan en de Vlietzoom. Deze maatregel is voortgekomen uit de ontstane onzekerheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de brandwerendheid van het toegepaste betonmengsel in geval van een extreem grote brand, zo schrijft het college van burgemeester en wethouders in een voortgangsrapportage. Het betonmengsel dat is toegepast in de wanden en het dak van het gesloten deel van de toeritten Binckhorst en Vlietzoom van de Rotterdamsebaan is gebaseerd op brandproeven van Rijkswaterstaat uit 2000. Recent is gebleken dat die proeven mogelijk niet meer representatief zijn. Vooruitlopend op nader onderzoek door Rijkswaterstaat zijn eigen brandproeven uitgevoerd in opdracht van de projectorganisatie Rotterdamsebaan. Op basis van de resultaten hiervan is zonder verdere vertraging de hittewerende beplating ontworpen.