Voorburgs Dagblad | Nieuwe stap in ontwikkeling Klein Plaspoelpolder

Nieuwe stap in ontwikkeling Klein Plaspoelpolder

mainImage
Op de foto de ondertekenaars van de intentieovereenkomst: wethouder Astrid van Eekelen en Robert van Rossum en Edwin Ouwerkerk van Kingsbridge Investment B.V.

Klein Plaspoelpolder (KPP) verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende groepen. Naast koopwoningen komen er ook woningen in de sociale en middeldure huur, zodat een gemengde woonwijk ontstaat. Voor één van de deellocaties op KPP, de Triadome locatie, is op maandag 10 februari een intentieovereenkomst gesloten met Kingsbridge Investment B.V.. Wethouder Astrid van Eekelen: “De ondertekening van deze intentieovereenkomst met de nieuwe eigenaar van de Triadome locatie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder. Samen met Kingsbridge Investment en de klankbordgroep gaan we een mooi plan maken voor deze prachtige locatie aan de Vliet”.

Start herontwikkeling Triadome locatie

Kingsbridge Investment B.V. is vorig jaar de eigenaar geworden van de Triadome locatie. De Triadome locatie is het perceel aan de Vliet met daarop het spiegelende kantoorgebouw waar Landal GreenParks lange tijd als huurder in heeft gezeten. De Triadome locatie ligt in het gebied Klein Plaspoelpolder, waarvoor de gemeenteraad op 20 januari 2015 een ontwikkelvisie heeft vastgesteld.

Spelregelkaart

In de intentieovereenkomst is afgesproken dat de gemeente een “spelregelkaart” gaat maken voor de Triadome locatie. Hierin staan de basisregels waar het bouwplan aan moet voldoen, zoals bouwhoogte en parkeernormen. Verder wordt in deze spelregelkaart een openbaar wandelpad langs de Vliet en een doorlopend fietspad vanaf de Cornelis Voorhoevelaan naar het Damcentrum ingepast. De spelregelkaart wordt de komende maanden in participatie met de bestaande klankbordgroep Klein Plaspoelpolder en de omwonenden van de Triadome locatie opgesteld. Na vaststelling van de spelregels door het college van burgemeester en wethouders kan Kingsbridge Investment B.V. een bouwplan maken dat past binnen de spelregelkaart.

 

 


Door: Gemeente Leidschendam-Voorburg