Voorburgs Dagblad | Nadine Stemerdink ziet het licht

Nadine Stemerdink ziet het licht

mainImage
Nadine Stemerdink

Wethouder Nadine Stemerdink zal vanavond, tijdens de commissievergadering Omgeving, een raadsvoorstel lanceren om bijna een half miljoen euro uit te geven voor de verduurzaming van de lichtmasten van de velden van sportlubs in Leidschendam-Voorburg. "Om de sportparken te verduurzamen en de stijging van energielasten te compenseren worden stichtingen/verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke buitensportaccommodaties in staat gesteld om, met een gemeentelijke bijdrage, de aanwezige veldverlichting te vervangen voor LED verlichting. Het college stelt de raad voor om hiervoor een investeringskrediet van € 466.500,- beschikbaar te stellen", meldt de wethouder aan de commissie. 


Foto: Ap de Heus