Voorburgs Dagblad | 'Massale oproep geen extra oeververbinding'
mainImage

'Massale oproep geen extra oeververbinding'

Een grote inwoners zoet een extra brug over De Vliet niet zitten. Men wil De Vliet behouden zoals het is. De VVD heeft samen met het CDA hoog op ingezet.op een extra brug.
22 maart 2019, 07:45 uur
Bouw & Wonen

Onlangs vond in Wijkcentrum de Boot een druk bezochte bewonersbijeenkomst plaats. Doel van deze bijeenkomst was om de bezorgdheid over de tussentijdse resultaten van de door de Gemeente Leidschendam-Voorburg geïnitieerde nieuwe brugstudie te bespreken en te delen, en een plan op te stellen voor een gezamenlijk optreden tegen de ingeslagen richting van de huidige coalitie van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Meer dan 100 betrokken bewoners uit de wijken Klein Plaspoelpolder, Zeeheldenverkeer, Verzetsheldenwijk, Damsigt, Nieuw Damsigt, Kleurenbuurt en Park Leeuwensteijn, woonden deze vergadering bij, waarmee de ernst, belang en de mogelijke negatieve gevolgen voor de wijk en bewoners werden onderstreept. Vanuit de politiek werd deze zorg ook gedeeld en waren diverse raadsleden van Gemeentebelangen en D66 op deze avond aanwezig.

Gemeente negeert jarenlange onderzoeken

Vol ongeloof werd gereageerd op het feit dat de gemeente jarenlange onderzoeken negeert en wederom een onderzoek is gestart met de zeer beperkte onderzoeksvraag die slechts toeziet op de bereikbaarheid en doorstroming van het Damcentrum. Dit zogenaamde onderzoek ‘zonder taboes’ houdt, volgens de bewoners, onvoldoende rekening met de nadelige effecten op aanvullende wijken en ziet niet toe op een integrale aanpak. Tevens worden adviezen van gemeentelijke participatiegroepen omtrent het verkeer in Leidschendam-Voorburg genegeerd. Eerder genomen besluiten zoals de invoer van selectieve toegang op de Sluisbrug en het tweebaans maken van de Oude Trambaan zijn hiermee stil komen te staan.

De bewoners deden een massale oproep om de lijn uitgezet in eerdere onderzoeken vast te houden en de beloofde maatregelen uit te voeren uit de studie ‘Benutten zoals bedoeld”. D66 raadslid Charlotte Bos: ”geen extra oeververbinding. Wij staan pal achter al die bewoners die pleiten voor een goede bereikbaarheid van Leidschendam die niet ten koste gaat van de leefbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit in de buurten erom heen”. Volgens raadslid Hans-Peter Klazinga: “maakt deze hechte buurt zich terecht zorgen”.


Foto: Voorburgs Dagblad