Voorburgs Dagblad | 'Jongeren willen verduurzamen met hun huis'

'Jongeren willen verduurzamen met hun huis'

mainImage
Praten over duurzaamheid kan ook tijdens het Meijs & Alink Vastgoed Debat

Jongeren willen over het algemeen wel verduurzamingsmaatregelen doorvoeren, maar hebben er doorgaans het geld niet voor én bovendien is nu nog vaak onduidelijk hoe de (regionale) warmte of energievoorziening in de toekomst wordt ingericht en welke maatregelen consumenten voor hun eigen woning moeten nemen. Dit laat de NVM vanochtend weten. 

Hier ligt een rol voor de regionale vastgoedregisseur, waar de NVM al eerder voor pleitte. De vastgoedregisseur moet op provinciaal niveau de regie nemen zodat de verschillende partijen op elkaar afgestemde keuzes kunnen maken, zodat ze elkaar aanvullen en niet haaks op elkaar staan. Ook moet hij of zij meedenken over fiscale aanpassingen voor het betaalbaar maken van duurzaam wonen. Daarbij moet hij of zij dan ook kritisch kijken naar het gemeentelijke grondprijzenbeleid. Gemeenten maken winst op de grond, waarmee ze vervolgens de begroting voeden en dat is natuurlijk goed. Echter, wanneer de grond zo duur wordt dat de woningen niet meer verkocht worden, dan droogt deze inkomstenbron langzaam op. Het is daarom ook essentieel dat de woningbouw aangejaagd wordt, op de juiste locaties en voor de juiste prijs.

Het Meijs & Alink Vastgoed Debat zal op woensdag 27 november ook aandacht besteden aan de huisvesting voor jongeren en verduurzaming.