Voorburgs Dagblad | 'Investeringskrediet Veurs Voorburg verhogen'

'Investeringskrediet Veurs Voorburg verhogen'

mainImage
De nieuwbouw van Veurs Voorburg op tekening.

Wethouder Juliette Bouw stelt voor de komende commissievergadering 'Omgeving' van dinsdag 14 januari voor om het bestaande investeringskrediet van de school voor voortgezet onderwijs Veurs Voorburg te verhogen met €2.475.000 In een brief aan de gemeenteraad legt zij hier haar beweegredenen voor uit. In deze brief staat onder meer,

Het bestaande schoolgebouw van Veurs Voorburg dateert uit 1955. De staat van het huidige gebouw is slecht. Sinds 2005 zijn er verschillende locaties voor nieuwbouw onderzocht. De nieuwbouw was indertijd een uitkomst van de zogenaamde “scholenschuif” operatie binnen het voortgezet onderwijs. De gefuseerde scholen voor voortgezet onderwijs verenigden zich onder de Spinozagroep. Tegenover het afstoten van één school voor voortgezet onderwijs (het toenmalige College Het Loo aan de Rijnlandlaan) stelde de gemeente renovatie en uitbreiding van het toenmalige Huygens Lyceum (thans gymnasium Novum) en nieuwbouw Veurs Voorburg.

Sinds 2005 zijn er verschillende locaties voor nieuwbouw onderzocht. Een tweetal opeenvolgende plannen op de Marcellus Emantslaan zijn uitgewerkt. Uiteindelijk werd van beide locaties om uiteenlopende redenen afgezien.

Ingezet werd vervolgens op herontwikkeling van de nieuwbouw op de bestaande locatie van de school aan de Van Horvettestraat.

In 2016 besloot het college eveneens af te zien van verdere ontwikkeling op deze locatie. Ook gebruik van vrijkomende kantoorruimten bleek niet realistisch. In hetzelfde jaar besluit het college de locatie Rijnlandlaan (Delflandlaan) aan te wijzen voor nieuwbouw van
school Veurs Voorburg.

De nieuwbouw van de school maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Rijnlandlaan. De ontwikkeling omvat een woondeel (sociale  woningbouw) en een maatschappelijk deel (vmbo Veurs Voorburg en Kinderopvang Pinkeltje).

Gebouw en grond aan de Van Horvettestraat komen na ingebruikname van de school beschikbaar voor de gemeente. Er bestaan nog geen plannen voor de herontwikkeling