Voorburgs Dagblad | Interesse voor 'In de Bogaard' vanuit Ldam-Vbg

Interesse voor 'In de Bogaard' vanuit Ldam-Vbg

mainImage
'In de Bogaard' krijgt een grote aantrekkingskracht op ondernemers en inwoners.

Veel inwoners en ondernemers uit Leidschendam- Voorburg zullen de komende jaren de ontwikkelingen van het (winkel)gebied 'In de Bogaard' met grote interesse volgen. Sommige ondernemers hebben al aangegeven met hun winkel of bedrijf naar 'In de Bogaard' te willen verhuizen. Hetzelfde gedlt voor woningzoekenden die allerlei kansen voor een aansprekende woning vlakbij een winkelgebied zien ontstaan. In de vastgoedsector kijken makelaars vanuit Leidschendam-Voorburg dan ook naar 'In de Bogaard' om te kijken of zij er voor hen relaties als aankoopmakelaar kunnen fungeren of bepaalden woningen in verkoop kunnen nemen. 

De Rijswijkse wethouder Armand van de Laar geeft een update ten aanzien van het tijdspad: "Na de vorige nieuwsbrief (juni 2019) heeft het Masterplan ter inzage gelegen en kon iedereen een inspraakreactie indienen. Ook hebben we met een aantal bewoners nadere gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken kregen we de punten van zorg en aandacht beter in beeld. Voor de meest genoemde aandachtspunten - parkeeroverlast, bezonning en wind in relatie tot hoogbouw en milieuhinder - zijn nadere onderzoeken uitgevoerd. De inspraakreacties, gesprekken met bewoners, nieuwe inzichten en initiatieven van vastgoedeigenaren en de nadere onderzoeken hebben er gedurende het proces toe geleid dat het masterplan op onderdelen is aangepast. Het definitieve Masterplan is in december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld".

Hoe nu verder?

Het door de gemeenteraad vastgestelde Masterplan is het kader voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven. De diverse ontwikkelingen zullen  verder worden uitgewerkt, waarbij ook bestemmingsplanprocedures worden doorlopen.

Voor de afzonderlijke plannen zoals bestemmingsplannen, bouwplannen en inrichtingsplannen, zullen steeds gedetailleerdere onderzoeken en studies gemaakt worden. Ook worden alle benodigde wettelijke inspraakprocedures gevolgd.

Bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Lees meer over wat er gaat gebeuren de komende tijd op www.rijswijk.nl/projecten/bogaardenomgeving

 

 


Door: Bart Bakker | Foto: Gemeente Rijswijk