Voorburgs Dagblad | Intensief participatieproject Fonteinkerk
mainImage

Intensief participatieproject Fonteinkerk

23 juli 2020, 20:22 uur
Bouw & Wonen

Voor het project van de nieuwbouw van de Fonteinkerk is een intensief participatietraject doorlopen. Dit participatietraject heeft onder ander geleid tot het schrappen van een nieuw appartementengebouw naast de Fonteinkerk en het in plaats daarvan ophogen van het bestaande gebouw met drie bouwlagen. In totaal zijn zes verschillende modellen besproken met de omwonenden, waarbij het huidige plan bij de meeste bewoners sterk de voorkeur had. Verder was gedurende het gehele traject een projectwebsite online, zijn er zeven overleggen / informatiebijeenkomsten met omwonenden geweest en zijn er zes nieuwsbrieven / uitnodigingen verzonden naar belanghebbenden.