Voorburgs Dagblad | Informatieavond nieuwbouw Rijnlandlaan

Informatieavond nieuwbouw Rijnlandlaan

mainImage
In dit gedeelte van Leidschendam-Voorburg moet de nieuwbouw gaan komen.

In oktober 2018 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg tijdens een informatieavond het stedenbouwkundig plan voor de locatie Rijnlandlaan en de eerste schetsontwerpen voor de sociale huurwoningen, het nieuwe schoolgebouw voor Veurs Voorburg en Kinderdagverblijf Pinkeltje laten zien. Sindsdien hebben woningcorporatie Vidomes, Scholengroep Spinoza en Stichting Vlietkinderen de ontwerpen van hun gebouwen verder uitgewerkt en de puntjes op de 'i' gezet. Graag laten zij het definitieve ontwerp aan de omwonenden en andere geinteresseerden zien. 

Men kan op donderdag 21 november tussen 17.15 uur en 19.45 uur binnenlopen bij basisschool Cascade (Delflandlaan 6 in Voorburg). Medewerkers van Vidomes, Veurs Voorburg, Stichting Vlietkinderen en de gemeente staan klaar om een toelichting te geven op de ontwerpen en vragen te beantwoorden. De gemeente heeft tijdens een werksessie met een aantal omwonenden de inrichting van het openbaar gebied besproken. Na dit gesprek is er een concept inrichtingsplan voor het openbaar gebied gemaakt. Dit inrichtingsplan kan men tijdens de inloopavond bekijken. Tijdens deze avond is het mogelijk om nog aandachtspunten aan de gemeente mee te geven voor de inrichting van het openbaar gebied. Na de inloopavond gaat de gemeente een definitief inrichtingsplan maken.


Door: Gemeente Leidschendam-Voorburg