Voorburgs Dagblad | Hoe nu verder met Onze Lieve Vrouwe Kerk?

Hoe nu verder met Onze Lieve Vrouwe Kerk?

mainImage
Het proces zoals gisteravond op een banner aangegeven.

Een paar honderd belangstellenden, waaronder veel omwonenden, waren gisteravond aanwezig bij een bijeenkomst over de mogelijke herontwikkeling van de Onze Lieve Vrouwe Kerk aan de  Laan van Nieuw Oosteinde 1 in Voorburg. (De kerk heet officieel Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming Kerk, maar in de lokale volksmond de Onze Lieve Vrouwe Kerk). 

"Begin januari hebben wij de koopovereenkomst getekend", zei Marxnix Norder, directeur van de (mogelijke) ontwikkelaar Steenvlinder. "In de koopovereenkomst is nog wel een ontbindende voorwaarde opgenomen van goedkeuring door de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Wij verwachten die goedkeuring voor de zomer te krijgen".

In januari 2020 is de koopovereenkomst getekend. Gisteren vond de kick-off van het participatietraject plaats. De participatie duurt t/m april 2020. "Het gaat best snel", aldus Marnix Norder. "In mei willen wij het plan indienen bij de gemeente en RCE. Wij verwachten een besluit rond juni 2020. Tussen het najaar van 2020 en medio 2021 is Steenvlinder bezig met vergunningen en onderzoeken. Als alles door kan gaan, verwachten we halverwege 2021 in verkoop te kunnen. In 2022 en 2023 zal alles in het teken staan van de transformatie van de kerk en zullen er bouwwerkzaamheden plaatsvinden".

Via de website https://www.onzelievevrouwekerk.nl/ kunnen door omwonenden en andere belangstellenden suggesties voor de herbestemming worden ingediend. 

 


Door: Bart Bakker | Foto: Voorburgs Dagblad