Voorburgs Dagblad | Herontwikkeling Fonteinkerk

Herontwikkeling Fonteinkerk

mainImage

Voor de herontwikkelingslocatie Fonteynenburghlaan 1-3 is een plan ontwikkeld voor het 'optoppen' van de bestaande Fonteinkerk met drie bouwlagen. De kerk wordt getransformeerd tot 8 appartementen. Bovenop de kerk komen 3 extra bouwlagen voor 10 appartementen. Naast de kerk is ruimte voor parkeren voor de bewoners. Er komt een parkeerplaats voor 24 auto’s. In dit model komt het oorspronkelijke idee voor een nieuw appartementencomplex naast de kerk te vervallen. “De meeste reacties van buurtbewoners waren positief op het model ‘optoppen’. Zij vonden het een goed ontwerp en een mooie uitkomst van de participatiebijeenkomst. Er waren ook een paar negatieve reacties, bijvoorbeeld omdat de nieuwbouw zichtbaar is vanuit de eigen woning”, aldus de ontwikkelaar.

Het plan biedt de mogelijkheid om het nog aan te wijzen gemeentelijk monument een nieuw, modern jasje te geven en het perceel groen en openbaar toegankelijk in te richten met daarbij voldoende parkeergelegenheid.  “Dit plan is besproken met de gemeentelijk erfgoedadviseur, de monumenten- en welstandscommissie, de provincie Zuid-Holland en omwonenden. Vrijwel alle partijen geven aan dit plan positief te beoordelen, waardoor een haalbaar plan is ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om voor dit plan de vervolgprocedure te starten, bestaande uit het instemmen met de ruimtelijke visie voor het plangebied en het nemen van een coördinatiebesluit”, aldus het College dat het plan vanavond aan de gemeenteraad in een Oordeelvormende vergadering voorlegt. Uit de stukken blijkt dat de gemeente nu al ruim een bezig is met plannen om deze kerk te herontwikkelen. Veel omwonenden vragen zich echter nog steeds af wat er gaat gebeuren. Voor buurtbewoners en betrokken organisaties was er op 17 juni jl een inloopavond waarop een nieuw model voor de herontwikkeling van de Fonteinkerk tot woningen werd gepresenteerd.