Voorburgs Dagblad | 'Halve ton voor duurzaamheid niet voldoende'

'Halve ton voor duurzaamheid niet voldoende'

mainImage

De gemeenteraad gaat de Begroting 2020 vaststellen. Dat doet zij op dinsdag 5 november (bespreking) en dinsdag 12 november (besluitvorming). Hierin zijn ook de doelen voor duurzaamheid opgenomen, onder andere voor 2020 20% duurzame energie, 20% meer energiebesparing en 20% minder CO2. Voor 2020 is er €525.000 euro beschikbaar, onder andere voor subsidie op groene daken en op huisisolatie. "In onze ogen is dat niet genoeg", aldus Marjan van Giezen namens de stichting Duurzaam

Stichting Duurzaam zal op 5 november inspreken om de gemeenteraadsleden erop te wijzen dat er meer maatregelen en meer geld nodig is. "Wij zullen bij de raadsleden een concept-voorstel indienen om de begroting voor duurzaamheid aanzienlijk op te hogen. Immers, er moet heel veel gebeuren, bijvoorbeeld het aardgas vrij maken van alle huizen in onze gemeente. Dat moet voor 2050 gebeurd zijn , en daar is de komende jaren veel geld voor nodig", besluit Marjan van Giezen. 

Wilt u komen meeluisteren? Dat kan. Inwoners kunnen altijd een Raadsvergadering bijwonen.  De Gemeenteraad vergadert in Huize Swaensteijn, Herenstraat 72-74 in Voorburg, vanaf 19 uur.