Voorburgs Dagblad | Geen sociale woningbouw op plek Fonteinkerk
mainImage

Geen sociale woningbouw op plek Fonteinkerk

25 juli 2020, 16:12 uur
Bouw & Wonen

De ontwikkeling van de Fonteinkerk aan de Fonteynenburglaan in Voorburg heeft gevolgen voor de sociale woningbouw. "Het behoud van cultuurhistorische waarden ter plekke en het vergroenen en toegankelijk maken van de Vlietoever zijn kostenverhogende factoren voor de initiatiefnemer", aldus wethouder Jan Willem Rouwendal. "Om die reden heeft de initiatiefnemer verzocht om af te wijken van de eis om 30% sociale huurwoningen te realiseren. Met het ondertekenen van een anterieure overeenkomst zijn de gemeente en de initiatiefnemer overeengekomen dat een financiële bijdrage per woning wordt gestort in het ‘vereveningsfonds' sociale woningbouw’".