Voorburgs Dagblad | Er komen 325 woningen op Schakenbosch

Er komen 325 woningen op Schakenbosch

mainImage
Op de foto van Hilbert Krane (namens de gemeente) planten wethouder Jan-Willem Rouwendal en Ton Meijer (mede-eigenaar Schakenbosch BV), een boom als eerste stap in de herontwikkeling van een groene en parkachtige woonomgeving op Landgoed Voorlei.

Anterieure overeenkomst

Eind 2017 is het Ruimtelijk Kader voor Landgoed Voorlei vastgesteld dat de basis vormt voor de afspraken uit de anterieure overeenkomst. Hierin stond onder andere dat het groene, parkachtige karakter van het terrein behouden moet blijven, het park openbaar toegankelijk blijft, een aantal beeldbepalende bestaande gebouwen zoals de kerk moet blijven, en dat op een deel van de locatie een zorgfunctie moet komen. Maar ook dat er goede wandel- en fietspaden moeten komen. In de anterieure overeenkomst zijn daarnaast afspraken gemaakt over de ontsluiting van de ontwikkellocatie Noorthey en de inrichting van de openbare ruimte.

Bestemmingsplan

Omwonenden zijn in de afgelopen jaren betrokken bij het maken van de plannen, onder ander door de inzet van een klankbordgroep. De ontwikkelaar is begin 2019 gestart met actieve gebiedscommunicatie voor ‘Landgoed Voorlei’ zoals de locatie straks gaat heten. Zo worden omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het gebied. Het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is inmiddels gestart. Dit duurt ongeveer drie tot zes maanden.

Planning

MeyerBergman Erfgoed verwacht in 2020 op basis van de huidige zorgbestemming van het gebied te kunnen starten met het realiseren van de eerste ontwikkeling, het zorgcomplex op deellocatie Duivenhof. De omgevingsvergunningen voor de andere zeven deellocaties worden vanaf 2020 aangevraagd. De verkoop van de woningen, herontwikkeling, nieuwbouw en herinrichting van het openbare gebied wordt de komende jaren in fases uitgevoerd. De gehele herontwikkeling van Landgoed Voorlei neemt naar verwachting vijf jaar in beslag. Dit omvat onder meer de bouw van de 325 woningen en de aanleg van het openbare gebied.


Door: Gemeente Leidschendam-Voorburg