Voorburgs Dagblad | Duurzaamheidssuggesties voor Ldam-Vbg

Duurzaamheidssuggesties voor Ldam-Vbg

mainImage
"Energiecoaches met spreekuren per wijk", is een suggestie van inwoners voor Leidschendam-Voorburg

De stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg zet zich in voor het verduurzamen en vergroenen van onze mooie gemeente. Dat doen we met een klein bestuur, bestaande uit vrijwilligers, en met vele inwoners in onze gemeente. "Wij merken dat inwoners zich ongerust maken over de klimaatverandering, de toenemende mobiliteit, het afvalprobleem en over de energietransitie", aldus Marjan van Giezen, voorzitter van de stichting Duurzaamheid Leidschendam-Voorburg. "Graag willen onze inwoners zich hiervoor inzetten. Maar daarvoor hebben ze wel een steuntje van de gemeente nodig. Soms in de vorm van subsidies, soms in de vorm van informatie maar altijd door in elk geval gehoord te worden". 

Van Giezen: "Eén van de grootste zorgen van onze inwoners is de omslag naar duurzame energie. Iedereen beseft dat we op redelijk korte termijn toe moeten naar een andere energie-voorziening, zonder gas of olie, maar met niet-fossiele brandstoffen als zon, wind en warmte. En met behulp van nieuwe technologieën. Maar iedereen beseft ook dat dit een dure omslag zal worden. In het coalitie-akkoord  heeft u opgenomen dat in 2050 de gemeente CO2-neutraal moet zijn, en alle huizen van het aardgas af zijn. In 2020 wil de gemeente al een reductie van 20% bereiken op CO2, energiebesparing en hernieuwbare energie. Dat is dus nog dit jaar". 

"De gemeente kan dit nooit alleen, het gaat om heel veel geld. Samenwerken met het rijk en met de regio is dus noodzaak. Maar samenwerken met de inwoners ook! Het zijn hun huizen die van het gas af moeten, geïsoleerd moeten worden, hun auto’s die op andere brandstof moeten gaan rijden. En ook voor de inwoners gaat het dus om heel veel geld". 

"Gelukkig zijn onze inwoners best bereid om zelf de eerste kleine stappen te zetten. Met hulp van de gemeente. Dat kan in de vorm van een subsidie, zoals deze nu per 1 april wordt opengezet. Dat kan ook door goede informatievoorziening, door energie-ambassadeurs aan te stellen en door zelf het goede voorbeeld te geven. De stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg heeft van onze inwoners een aantal concrete ideeën gekregen om onze gemeente duurzamer te maken. Dat hebben ze ongevraagd gedaan, bij onze oproep om met boomplant-ideeën te komen. Dat betekent dat deze inwoners graag meedenken, en actief nadenken over energietransitie en duurzaamheid", 

"Wij roepen het college én de Gemeenteraad op deze ideeen serieus te nemen, en mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Graag horen wij van u welke uitvoering u aan deze ideeen gaat geven. En zoals u weet: we praten graag hierover mee", besluit de immer actieve Marjan van Giezen. 

Duurzaamheidssuggesties door inwoners

1.      Trambaan van tramlijn 6 Leidschendam vergroenen door er gras in te zaaien (net als bij trambaan van lijn 2).

2.      Inleverpunten  voor knetterballen. Knetterballen is het beschermplastic dat bij verpakkingen in de doos zit en dat je op de grond kunt laten ‘exploderen. . Aantal bedrijven heeft al aangekondigd knetterballen niet meer te gebruiken waaronder Hema, en AH.  Wordt nu actie voor gevoerd (zie https://www.linkedin.com/posts/merijntinga_knetterbal).

3.      Alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen op het dak, collectief te adopteren door bewoners.

4.      Alle gemeentelijke auto’s elektrisch, niet alleen maar een paar… Ook vuilniswagens en ander ingehuurd materiaal.

5.      Energiecoaches met spreekuren per wijk.

6.      Alle gemeentelijke gebouwen en scholen alleen nog maar LED-verlichting en ’s avonds alles uit.

7.      Gemeente, sluit een contract om voedselverspilling tegen te gaan, met o.a. supermarkten maar ook bedrijven en gemeente zelf: als er broodjes over zijn gaan die naar de Voedselbank of andere voedselvoorziening.

8.      Veilige fietsenstallingen voor E-bikes zodat mensen hun fiets durven te stallen ipv met de auto te gaan.

9.      Maak alle oevers milieuvriendelijk in plaats van die betonnen waterkanten.

10.   Actie Steenbreek niet alleen voor inwoners maar ook voor gemeente zelf. Nog veel openbare plekken waar stenen eruit kunnen en groen erin.

11.   Maak van Kon.Julianaplein een water(berging)plein, zoals het Van Benthemplein in Rotterdam.

12.   Afvalscheiding terug naar 1 x per twee weken (restafval). En PMD aan huis ophalen, groot volume! GFT in zomer wel wekelijks.

13.   Meer inzamelpunten klein chemisch afval, nu weten mensen niet wanneer en waar ze dit afval kwijt kunnen.

14.    Stel eisen aan bevoorradings-vrachtwagens supermarkten: fluisterwagens en CO2-arm.


Foto: ANP