Voorburgs Dagblad | Duidelijkheid over leercentrum Schakenbosch

Duidelijkheid over leercentrum Schakenbosch

mainImage
'Alles voor Elkaar' brengt mensen samen.

Er was in het nabije verleden onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van het leerwerkbedrijf 'Alles Voor Elkaar' op het terrein van Schakenbosch. Wethouder Jan Willem Rouwendal heeft, naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie, een brief verstuurd waarin hierover de volgende passages staan.

"Als reactie hierop heeft Schakenbosch BV het leerwerkbedrijf om niet tijdelijk onderdak aangeboden na aanname van de motie. De voorruimte in de voormalige Hulp- en Heilkerk werd hiervoor als locatie aangewezen. In aanloop naar deze afspraak en in navolging
hierop zijn door het leerwerkbedrijf en de ontwikkelaar meerdere malen verkennende gesprekken gevoerd. In juni 2018 wordt een gebruikersovereenkomst ondertekend; het leerwerkbedrijf wordt gefaciliteerd in huisvesting door Schakenbosch BV maar dient
verder (financieel) op eigen benen te staan".

"Schakenbosch BV brengt tevens het leerwerkbedrijf met de hovenier van het gebied in contact om hiermee een eventuele
samenwerking tussen beide tot stand te brengen". 

"Begin 2019 verhuist het leerwerkbedrijf naar de achterzijde van het pand Vlietzicht. De beschikbare ruimte in Vlietzicht biedt het leerwerkbedrijf meer ruimte voor de activiteiten en daarnaast komt daardoor de Kerk weer beschikbaar voor andere activiteiten (zoals de
diverse publieksinformatie bijeenkomsten)". 

"Sinds aanname van een motie, in de periode dat het leerwerkbedrijf om niet huisvesting krijgt aangeboden tot aan vandaag de dag vinden er verkennende onderzoekende gesprekken plaats met een delegatie van het leerwerkcentrum over zowel de tijdelijke als permanente huisvesting van het leerwerkbedrijf op Schakenbosch. De gemeente spoort hierbij de ontwikkelaar aan het gesprek met het leerwerkcentrum te blijven voeren en mogelijkheden te blijven verkennen". 

"Het leerwerkcentrum uit hierbij haar wens om een definitieve plek te krijgen in het Veurhuis, de voormalige Hulp-en Heilkerk en bijgebouwen, maar ook andere plekken komen hierbij ter sprake".

Inmiddels is Schakenbosch BV vergevorderd met planontwikkeling voor verpleeghuiszorg en eerstelijnszorg in en achter het kerkgebouw van de voormalige Hulp- en Heilkerk, waardoor het Veurhuis naar verwachting niet meer beschikbaar is voor het wijkleercentrum; er is echter mogelijk nog wel ruimte in te herontwikkelen gebouwen elders op het terrein.
Door: Bart Bakker