Voorburgs Dagblad | Den Haag steunt Ldam-Vbg met Corona-virus

Den Haag steunt Ldam-Vbg met Corona-virus

mainImage
De Haagse burgemeester Remkes

Leidschendam- Voorburg kan op steun rekenen van Den Haag als het gaat om het Corona-virus. De Haagse ziekenhuizen staan paraat en de gemeente is eventueel bereid om bij te springen. In Den Haag is overigens al een zogenaamde Task Force opgericht. Burgemeester Remkes heeft dan ook hierover een brief aan de gemeenteraad geschreven. 

Omdat het onwaarschijnlijk is dat er geen besmettingen met het corona-virus in Den Haag zullen plaatsvinden, heeft het college voorbereidende maatregelen getroffen genomen ten aanzien van de gemeentelijke organisatie. "Een griepepidemie kan immers ook onze eigen medewerkers treffen", aldus burgemeester Renmkes in een brief aan de raad,  "en daarmee mogelijk impact hebben op de bedrijfscontinuïteit van de gemeente."

Het college heeft als eerste een taskforce opgezet die onder leiding staat van gemeentesecretaris Merx. Doel is inzicht te krijgen in de vragen die onder medewerkers leven, en duidelijkheid te geven over het te volgen beleid, aldus Remkes. Daarnaast treft de gemeente voorbereidingen om de gemeentelijke dienstverlening te borgen in geval van grotere aantallen zieke medewerkers. Op het zogenoemde werknet zijn adviezen geplaatst voor medewerkers over preventie van besmetting in hun dagelijks werk en in de omgang met klantcontacten. Uitgangspunt daarbij is de landelijke lijn zoals uitgedragen door het ministerie en het RIVM, aldus de burgemeester in zijn brief. 

In zijn schrijven geeft Remkes ook aan dat hij in zijn hoedanigheid als plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, een brief heeft gestuurd aan zijn collega burgemeesters in de regio Haaglanden. Daarin gaat hij in op de stand van zaken en de (preventieve) maatregelen die onder aansturing van de directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) zijn en worden getroffen met betrekking tot het coronavirus.

Remkes is als voorzitter veiligheidsregio bij A-ziekten, wat het corona-virus is, verantwoordelijk voor de bestrijding daarvan in de regio. Het landelijke doel is op dit moment nog steeds om verdere verspreiding tegen te gaan en vertragen, schrijft de Haagse burgemeester. Doel is het voorkomen van maatschappelijke onrust en verstoring van de continuïteit van de zorg.