Voorburgs Dagblad | CDA: 'Gemengd bouwen bij sociale woningbouw'

CDA: 'Gemengd bouwen bij sociale woningbouw'

mainImage
Er is een groot tekort aan gemengde woningbouw in Leidschendam-Voorburg

Het CDA onderstreept in de raadsvergadering van gisteravond de behoefte en urgentie voor sociale woningbouw in onze gemeente. Woningen voor gezinnen met een laag inkomen zijn broodnodig. De wachtlijsten en de geringe beschikbaarheid van deze woningen maken dat urgent.  Om de leefbaarheid op de twee door het college voorgestelde locaties, Prinsenhof en Fluitpolderplein, te bewaken pleit het CDA daarbij wel voor gemengde bouw van sociale woningbouw, middenhuur en seniorenwoningen.CDA-raadslid Ron van Duffelen: ‘We zijn een mooie gemeente om in te wonen, waarbij voor alle inkomensgroepen woningen beschikbaar dienen te zijn.’

Leefbaarheid

Voor het CDA is het daarbij van belang dat er naast gemengde woningbouw ook aandacht is voor maatschappelijke voorzieningen in de wijk, zoals scholen, of mogelijkheden voor welzijn, zorg, of ontspanning. ‘Als we een fijne woongemeente willen zijn, dienen we niet alleen oog te hebben voor de woningen in een wijk, maar ook voor voorzieningen die de wijk leefbaar houden. Het is fijn als inwoners gezamenlijk opkomen voor hun wijk en zich er verantwoordelijk voor voelen in plaats van alleen maar overlast te ervaren in hun wijk’, aldus CDA-raadslid Ron van Duffelen.

Oproep

Het CDA roept het college op rond te blijven kijken naar meerdere locaties in de gemeente voor ondermeer sociale woningbouw en daarbij creatief te durven zijn door bijvoorbeeld leegstaande panden tijdelijk in te zetten voor woningbouw.

 


Foto: Pixabay