Voorburgs Dagblad | 'Blij met geluidswerende voorziening'

'Blij met geluidswerende voorziening'

mainImage
De handtekeningen van de politieke fracties onder de motie.

Tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland (voorafgegaan aan een verhit debat van circa drie uur in de Commissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari jl.) waren maar liefst acht insprekers unaniem. Er is toen een motie aangenomen die het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland oproept (=verplicht) binnen twee jaar een adequate geluidwerende voorziening aan te leggen langs het watersport- recreatie- en natuurgebied Vlietland en de naastgelegen Vogelplas Starrevaart. "GS heeft onder enorme druk van Provinciale Staten ook moeten toezeggen dat zij gaan werken aan herstel van vertrouwen in het bestuur van de Provincie Zuid-Holland", aldus Bart Carpentier, directeur van Vlietlanden. "De meeste politieke partijen gaven aan onder adequate geluidwerende voorzieningen te verstaan: zicht- en geluidsabsorberende groene schermen en wallen. Dit is daarom goed nieuws, waar we dan ook bijzonder blij mee zijn. Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit geweldige besluit". 


Foto: Voorburgs Dagblad