Voorburgs Dagblad | Afsluiten overeenkomst Campus Cartouche prematuur

Afsluiten overeenkomst Campus Cartouche prematuur

mainImage
Archieffoto Heim Athmer/ Cartouche. Er is volgens het College nog lang geen besluit genomen over eventuele bouwplannen op en rond het complex van Cartouche.

De fractie van GBLV wil dieper ingaan over de status van de komst van een eventuele Campus op het terrein en de omgeving van hockeyvereniging Cartouce. De fratie stelde het College daarom de vraag wanneer er sprake is van plannen, wat dan de status is en of er een  Intentie-overeenkomst is gesloten met instemming van het College? De fractie van GBLV ontving hierover het volgende antwoord.

Op dit moment heeft voor de gemeente het plan van Realconomy nog geen enkele status. Zodra de ontwikkelaar een plan aanlevert met het verzoek dit te beoordelen toetst de gemeente of er sprake is van een gewenst initiatief. De gemeente beoordeelt op hoofdlijnen de mogelijkheden en onmogelijkheden en weegt daarbij de verschillende belangen af. Ook wordt gekeken wat de gemeente moet doen om het
initiatief mogelijk te maken en of het noodzakelijk is het initiatief op korte termijn op tenpakken. De ontwikkelaar is ervan op de hoogte dat de gemeente op dit moment geennonmiddellijke noodzaak ziet voor de aanpak van het gebied.

Ook is aangegeven dat het afsluiten van overeenkomsten tussen sportverenigingen en ontwikkelaar prematuur is. Wanneer het plan echter van dusdanige kwaliteit is en er goede oplossingen voor aanwezige knelpunten in zitten, kan dit aanleiding zijn voor hetncollege om wel mee te willen werken aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan van de ontwikkelaar. Pas wanneer dit het geval is, is het sluiten van een
intentieovereenkomst de eerstvolgende stap.

In deze intentieovereenkomst maken partijen procesafspraken over het onderzoeken van de haalbaarheid van het plan
(incl. buurtparticipatie).


Foto: Hein Athmer