Voorburgs Dagblad | Aanleg Veenpoldersweg in zicht

Aanleg Veenpoldersweg in zicht

mainImage

De gemeente heeft een contract afgesloten met KWS Infra b.v. voor het aanleggen van de Veenpoldersweg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. Van de vijf partijen die voor het werk hadden ingeschreven kwam KWS als beste uit de bus. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is gekeken naar het plan van aanpak, het brugontwerp voor de brug over de Nieuwe Vaart en duurzaamheidsaspecten.

De Veenpoldersweg krijgt een lengte van ca. 2,1 km en komt ten westen van Stompwijk te liggen, tussen de N206 en de Tuinbouwweg. De weg zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer om de dorpskern van Stompwijk heen wordt geleid, zodat deze wordt ontlast.

KWS heeft ongeveer een half jaar de tijd nodig om het werk voor te bereiden, zodat de uitvoering begin volgend jaar kan beginnen. Het aanleggen van de weg en de bruggen duurt ongeveer één jaar. Dat zou betekenen dat begin 2021 de eerste auto’s over de Veenpoldersweg rijden.

De voorbelasting van de Veenpolderweg is momenteel nog in volle gang. Het zand dat is aangebracht op het toekomstige tracé van de weg moet naar verwachting nog wel 6 tot 12 maanden rusten voordat er een stabiele weg op kan worden aangelegd.