Voorburgs Dagblad | 150.000 euro voor onderzoek sociale woningbouw

150.000 euro voor onderzoek sociale woningbouw

mainImage
Toch een aardig bedrag voor een onderzoek.....

Het geld vliegt de gemeente Leidschendam- Voorburg de laatste maanden letterlijk de zak uit. Dit geldt ook voor vanavond als tijdens de commissievergaderimg 'Omgeving' een raadsvoorstel wordt besproken om 150.000 euro uit te trekken om te onderzoeken of sociale woningbouw op bepaalde locaties mogelijk kan zijn.

"Naar aanleiding van een verkenning door de gemeente en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest van de mogelijkheden om de sociale woningbouwopgave te realiseren, is de raad gemeld dat een businesscase wordt opgesteld. Deze moet duidelijk maken of het ontwikkelen van sociale woningbouw op aangewezen locaties ruimtelijk, maatschappelijk en economisch gewenst en haalbaar is", meldt wethouder Jan Willem Rouwendal.